Digitalna Srpska

“AKO NE ŽELE SANKCIJE, OBAVEZE MORAJU IZMIRITI“ Influenseri mogu u zatvor, ako nisu prijavili zaradu

Poreska uprava Srbije najavila je da će krenuti oštrije sa naplatom poreza u vezi sa doznakama iz inostranstva, koja prvenstveno pogađaju predstavnike IT sektora, ali i druge osobe koja imaju status tzv. frilensera.

“AKO NE ŽELE SANKCIJE, OBAVEZE MORAJU IZMIRITI“ Influenseri mogu u zatvor, ako nisu prijavili zaradu
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Poreznici su utvrdili da fizička lica, koja zarađuju pružanjem usluga putem interneta, kao što su prevodioci, IT stručnjaci, ali i jutjuberi i influenseri, ne plaćaju porez i druge doprinose. Uprava je zato pozvala sve njih da svoje obaveze izmire, da u suprotnom ne bi dočekali sankcije. Taj poziv uznemirio je frilens zajednicu iz koje poručuju da nije problem plaćanje nameta, ali da žele nešto zauzvrat.

Pisali smo već o deset najvažnijih činjenica kojih bi trebalo da budemo svjesni, a provjeravali smo i kod same Poreske uprave detalje.

Prvo, trebalo bi da znate da ukoliko fizičko lice, nakon javnog poziva da izvrši prijavljivanje poreske obaveze to ne učini, Poreska uprava će u postupku kontrole uz učešće ovih lica u postupku, utvrditi poresku obavezu. U zavisnosti od visine utvrđene poreske obaveze, biće podnijeta prekršajna ili krivična prijava.

– Poreska uprava je u skladu sa najboljom svjetskom praksom uputila poziv poreskim obveznicima da samoinicijativno podnesu poreske prijave. Međutim, ukoliko i pored upućenog poziva, ove osobe ne podnesu poreske prijave i ne izmire svoje obaveze, propisane su prekršajne kazne po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i krivično djelo Poreske utaje shodno Krivičnom zakoniku – rekli su za Telegraf iz Poreske uprave.

Tako, fizičko lice koje ostvaruje prihode iz inostranstva, a za ostvarene prihode ne podnese Poreskoj upravi poresku prijavu, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara, a ukoliko fizičko lice ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rješenjem Poreske uprave kazniće se i novčanom kaznom u iznosu od 50 odsto utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara.

FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA

Kako objašnjavaju dalje, krivičnim zakonikom propisano je krivično djelo poreske utaje za osobe koje u namjeri da potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o stečenim prihodima, ne prijavi stečeni prihod, ili u istoj namjeri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi milion dinara, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

Ukoliko iznos ove obaveze prelazi pet miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do osam godina i novčanom kaznom. Kad iznos obaveze prelazi petnaest miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do deset godina i novčanom kaznom, piše Telegraf.

Na pitanje za koliko unazad se terete fizička lica koja su imala prihode iz inostranstva, a nisu plaćali porez, iz Uprave nam kažu da Poreska može vršiti utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja sve dok ne nastupi zastarelost za utvrđivanje.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je pravo Poreske uprave na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za 5 godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje.

Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja poreske obaveze.

Posle prekida, zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost.

Pravo na utvrđivanje uvek zastareva u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.