reload

Marketing

oglasi@euroblic.com

Advertising manager
SVJETLANA JOKANOVIĆ
+ 387 51 258-031
svjetlana.jokanovic@euroblic.com

Komercijalista
NIKOLINA ŠAVIJA
+387 51 258-051
nikolina.savija@euroblic.com