reload

Banjaluka

MOGUĆE I ZATVORSKE KAZNE Uočeno pet spornih diploma zaposlenih u Gradskoj upravi

Dosadašnjim provjerama diploma zaposlenih u Gradskoj upravi potvrđeno je da se diplome pet zaposlenih ne vode u službenim evidencijama škola u kojima su izdate, odnosno da osobe koje su diplome priložile prilikom zapošljavanja u Gradskoj upravi nisu stekle obrazovanje u ovim školama.

MOGUĆE I ZATVORSKE KAZNE Uočeno pet spornih diploma zaposlenih u Gradskoj upravi
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Grad Banjaluka je proteklih mjeseci intenzivno radio na provjerama diploma zaposlenih i to na način da su diplome provjeravane u ustanovama koje su izdale diplomu.

Radi se o diplomama Tehničke, Ekonomske i Škole učenika u privredi u Banjaluci, a o svemu je obaviješten Inspektorat Republike Srpske, koji je predmete proslijedio na dalje postupanje u Centar javne bezbjednosti Banjaluka, Sektor kriminalističke policije MUP Republike Srpske.

– Kod sporne diplome Ekonomske škole, pored činjenice da se pomenuta osoba ne vodi u školskoj evidenciji, na diplomi je uočen čitav niz tehničkih nedostataka, jer je na diplomi upisan pogrešan naziv struke, pogrešno ime direktora i njegov potpis, a pečat na diplomi nije istovjetan pečatu koji se koristio u školi u periodu kada je diploma navodno izdata – rekao je šef Kabineta gradonačelnika Vladimir Grujić.

Članom 86. Zakona o državnim službenicima i namještenicima Republike Srpske definisano je da državnom službeniku radni odnos prestaje, između ostalog, “ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa”, tako da će u narednom periodu protiv ovih radnika biti sprovedene sve zakonske procedure.

Pročitajte još

Dodaje da su, kada je riječ o diplomama visoke stručne spreme, do sada provjerene diplome većine privatnih visoko-školskih ustanova iz BiH, od kojih su dobijene potvrde da su stečene po zakonu, dok će diplome stečene na državnim univerzitetima, zbog specifičnih procedura, biti predmet provjere u narednom periodu.

– Veliki problem kod provjere diploma predstavljaju diplome koje su izdale obrazovne instituacije koje su prestale sa radom, zbog čega se diplome moraju provjeravati u Arhivu RS, kao i diplome izdate u zemljama regiona. Do sada su provjerene diplome 45 srednjih škola i 13 privatnih fakulteta, a od pojedinih još očekujemo odgovor. Preostaje da se provjeri 297 diploma državnih fakulteta – istakao je Grujić.

Članom 347. Krivičnog zakona Republike Srpske, za krivično djelo izrade i upotrebe lažne javne isprave, zaprijećene su kazne do pet godina zatvora. Odmah nakon preuzimanja dužnosti, gradonačelnik Draško Stanivuković donio je odluku da se na zvaničnoj internet stranici Grada objave imena zaposlenih u Gradskoj upravi sa podacima iz njihovih diploma.