Goran Obradović

Krivi u kampanji
Goran Obradović

Krivi u kampanji

Svake dvije godine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uključi se, na neki svoj način, u izbornu kampanju.