Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

ĆUTE IZ STRAHA Bez diskriminacije onih kod kojih postoji sumnja na korona virus ili su zaraženi

Društvo
Autor:

Foto: Grad Banjaluka

Društvena stigma u vremenu epidemije korona virusa može podrazumijevati etiketiranje, stereotipizaciju i diskriminaciju ljudi, te drugačije postupanje ili gubitak statusa zbog pretpostavljene veze sa bolešću.

Takvo postupanje može negativno uticati na oboljele od ove bolesti, kao i na njihove staratelje, porodicu, prijatelje i zajednice.

“Ljudi koji nisu oboljeli, ali imaju druge karakteristike ove grupe takođe mogu biti predmet stigme. Aktuelna epidemija bolesti Covid-19 izazvala je društvenu stigmu i diskriminirajuća ponašanja prema pripadnicima određenih etničkih grupa, kao i prema svakome za koga se smatra da je bio u dodiru sa virusom”, navedeno je u Vodiču za sprečavanje društvene stigme, koji su izradili SZO, UNICEF i Crveni krst, a čija su ciljna grupa predstavnici vlasti, medija i lokalnih organizacija koji se bave bolešću uzrokovanom novim virusom korona (Covid-19).

Zašto Covid-19 izaziva toliku stigmatizaciju?

Nivo stigme koja je povezana s Covidom-19 temelji se na tri glavna faktora:

1) to je bolest koja je nova i oko koje postoji još puno nepoznanica;

2) često se plašimo nepoznatog;

3) taj strah je lako povezati sa „drugima“.

Razumljivo je da u javnosti postoje osjećanja konfuzije, tjeskobe i straha. Međutim, ovi faktori nažalost podstiču i štetne stereotipe.

Uticaj stigme

Stigma može narušiti socijalnu koheziju i ima potencijal da izazove društvenu izolaciju grupa, što može doprinijeti razvoju situacije koja pogoduje širenju, a ne suzbijanju virusa. To može dovesti do težih zdravstvenih problema i poteškoća u kontrolisanju epidemije.

Zbog straha od stigme ljudi mogu:

– prećutati da su bolesni kako bi izbjegli diskriminaciju

– oklijevati da pravovremeno potraže zdravstvenu zaštitu

– odustati od usvajanja zdravih ponašanja

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO