Društvo

Dio Zvornika pripaja se Loparama: Vlada Srpske dala saglasnost firmi  „XPULS“ Banjaluka za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o pripajanju dijela grada Zvornik opštini Lopare.

vlada republike srpske
FOTO: SRNA

Ovim zakonom pripojiće se dio naseljenog mjesta Kiseljak na području grada Zvornik, naseljenom mjestu Podgora na području Opštine Lopare. Riječ je, naime o području ukupne površine 192,69 ha.

-Donošenjem navedenog zakona stvoriće se bolji uslovi izgradnje, razvoja i održavanja osnovne infrastrukture, pružanja i korištenja komunalnih i drugih usluga za stanovništvo područja koje se pripaja Opštini Lopare, a posebno upravljanje javnim putevima i komunalnim otpadom od strane Opštine Lopare, a što će za rezultat imati poboljšanje uslova života stanovništa na tom području. O ovoj teritorijalnoj promjeni postoji saglasnost Grada Zvornik i Opštine Lopare – saopšteno je iz Vlade.

Mjenice

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju u vezi naknade za distribuciju mjenica i ovlastila ministra finansija da sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge potpiše novi ugovor o regulisanju naknade za distribuciju mjenica.

Ministarstvo finansija pušta u upotrebu i vrši distribuciju obrazaca mjenica putem pomenute Agencije, a naknada za čuvanje i distribuciju se reguliše putem sklapanja ugovora 10 odsto sredstava ostvarenih prodajom mjenica.

Imajući u vidu da je Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge utvrdila da su povećani troškovi distribucije zbog promjene cijene goriva, te da je došlo do povećanja ostalih troškova, zatraženo je da dođe do izmjene u regulisanju naknade između Ministarstva finansija i Agencije, na način da se Agenciji isplaćuje 20 odsto od iznosa sredstava ostvarenih prodajom mjenica.

Takođe, Vlada je razmotrila Informaciju o pripremnim aktivnostima za sedmi sastanak Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj između EU i BiH. U skladu sa Poslovnikom o radu Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, 21. marta 2024. godine je planirano održavanje sedmog sastanka Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj. Sastanci pojedinačnih pododbora održavaju se, po pravilu, jednom godišnje.

Materijali o kojima će se raspravljati usaglašeni su sa relevantnim predstavnicima ostalih nivoa vlasti u BiH. Takođe, formirana je i lista predstavnika republičkih institucija koji će izvještavati Evropsku komisiju na ovom sastanku.

Oružje

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti privrednom društvu „XPULS“ d.o.o. Banja Luka da može obavljati djelatnost proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i da procenat uloga stranog pravnog lica može biti viši od 49 odsto u osnovnom kapitalu Društva, iz razloga opravdanosti interesa zbog planiranog pokretanja proizvodnje, obezbjeđenog tržišta za proizvode i zapošljavanja radnika. Društvo će se baviti uglavnom proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme za ino-kupce – saoopšteno je iz Vlade.

Prema sajtu CompanyWall osnivač firme je „OPTOEL ROBOTICS” d.o.o. Beograd, a direktor je Aleksandra Trbić.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu