Regioni

Dobrovoljno osiguranje osoba sa ugovorima o djelu: Đaci, trudnice i porodilje ne plaćaju participaciju

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta pokrenuo je svojevrsnu kampanju informisanja građana Brčko distrikta o pravu na besplatnu zdravstvenu zaštitu djece, trudnica i porodilja.

Dobrovoljno osiguranje osoba sa ugovorima o djelu: Đaci, trudnice i porodilje ne plaćaju participaciju
Foto: Cvijeta Kovačević/RAS Srbija

Direktor Fonda Miodrag Todorović kaže da besplatnu zdravstvenu zaštitu koristi oko 30 osoba iz ovih kategorija koji su izgubili ili to prvo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu. Smatra da je to u odnosu na ukupan broj stanovnika Distrikt mali broj osoba i da je razlog tome nedovoljna informisanost građana o njihovim pravima.

Siguran sam da u Distriktu imamo mnogo više djece, trudnica i porodilja koji su izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu po nekom drugom osnovu, a mogu da ga ostvare podnošenjem zahtjeva direktno Fondu i mi to rješavamo istog dana – rekao je Todorović dodajući da je uz zahtjev potrebno priložiti potvrde o prebivalištu i redovnom školovanju za đake i studente i trudnički karton za trudnice.

Foto: C.Kovačević/RAS Srbija
Foto: C.Kovačević/RAS Srbija

Poziv za dostavljanje informacija o djeci koja nemaju besplatno zdravstveno osiguranje upućen je i školama.

U Javnoj zdravstvenoj ustanovi “Zdravstveni centar Brčko” kažu da djeca, trudnice i porodilje ostvaruju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu i da su participcije ili ličnog učešće prilikom liječenja oslobođena i lica iz drugih kategorija i oboljeli od određenih bolesti.

– Prema naredbi direktora participcije su oslobođena djeca do 15 godina, stariji od 65 godina, trudnice, stanja vezana za održavanje trudnoće i porođaja, određene psihijatrijske i zarazne bolesti, progresivne mišićne bolesti, multiple skleroze i niz drugih bolesti kao i kategorije RVI i njihove porodice, civilne žrtve rata – kaže Dušan Stokić, direktor brčanske bolnice.

Smatra da na kvalitetniji način treba urediti listu lijekova na koje osiguranici i pacijenti imaju pravo.

– Bolnica ima listu po kojoj se nabavljaju lijekovi. To je uređeno ugovorom sa Fondom koji nije dobar i očekujemo da ga zajedno analiziramo i izmjenimo. Dio tog ugovora mora biti lista lijekova na primarnom i sekundarnom nivou na koje pacijenti imaju pravo, a to sada nije slučaj – kaže Stokić.

Direktor Fonda Miodrag Todorović najavljuje i pojačanu aktivnost Fonda zdravstvenog osiguranja kod poslodavaca kako bi osobama koja su zaposlena po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima omogućili pravo na zdravstvenu zaštitu putem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

– Zaposleni po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima brišu se sa evidencije nezaposlenih i ne mogu putem Zavoda za zapošljavnje ostvarivati pravo na zdravstveno osigurnje, a ni po osnovu angažovanja ugovorom jer nije riječ o radnom odnosu. Već smo sa nekoliko poslodavaca zaključili ugovore na osnovu kojih oni sa osobama zaposlenim na povremenim ili privremenim poslovima potpisuju ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju koji u njihovo ime uplaćuju Fondu – pojasnio je Todorović dodajući da to mjesečno iznosi 67,5 KM. Ugovorima o dijelu u Brčkom je angažovan veliki broj lica.

Samo u prošloj godini za tu namenu isplaćeno je oko tri milion KM.

Vrijednost ugovora 18 miliona KM

Dušan Stokić kaže da je vrijednost godišjeg ugovora JZU “Zdravstveni centar Brčko” sa Fondom zdravstvenog osiguranja Distrikta oko 18 miliona KM.

– Za liječenje osiguranika van Distrikta i u privatnim zdravstvenim ustanovama Fond izdvaja oko osam miliona KM, a za esencijalnu listu lekova oko šest miliona KM – kaže Stokić.