Svijet

HRVATI VRATILI GRANICU U penziju će se ipak ići sa 65 godina

Hrvatska vlada je uputila Saboru izmjene Zakona o radu i o penzijskom osiguranju kojima se na 65 godina života vraća granica za starosnu penziju i smanjuje broj penala za ranije penzionisanje. Vraćanje granice sa 67 na 65 godina života bio je jedan od zahtjeva referendumske inicijative “67 je previše” koja je za to prikupila više od 700.000 potpisa, a Vlada u Zagrebu je ovim izmjenama, preuzela njihove prijedloge.

HRVATI VRATILI GRANICU U penziju će se ipak ići sa 65 godina
Foto: Nebojša Raus/RAS Srbija

Uprkos tome Vlada ne odustaje od podsticanja dužeg ostanka u svijetu rada i kasnijeg ostvarivanja penzije. Naravno, za one osobe koje mogu i žele da rade nakon 65 godine života, tj. do 68. godine života te se, uz izmjene Zakona o penzionom osiguranju, predlaže i izmena radnopravnih propisa u tom smislu, rekao je hrvatski ministar rada Josip Aladrović.

Na taj se način, istakao je Aladrović, ublažavaju negativne posljedice i uspostavlja svojevrsna ravnoteža između zahtjeva građanske inicijative i osiguranja dugoročne održivosti penzionog sistema.

– Time pružamo priliku svima koji žele da rade da ostanu duže na tržištu rada, što će povoljno uticati na zaposlenost, prihode i rashode proračuna, kao i na visinu budućih penzija, istakao je Aladrović .

Izmjenama Zakona o radu povećava se propisana dobna granica za prestanak ugovora o radu sa 65 na 68 godina života, a izmjenama Zakona o penzionom osiguranju predviđeno je da pravo na starosnu penziju ostvaruje osiguranik s navršenih 65 godina života i 15 godina staža umjesto važećih navršenih 67 godina života i 15 godina staža.