Gradovi

I Laktaši žele toplanu na drvni otpad

U Opštini Laktaši predstavljen je Nacrt studije toplifikacije dijela gradskog naselja korištenjem biomase. Izgradnja toplane, na osnovu najnovije incijative, predviđa zajedničku investiciju javno-privatnog partnerstva i Opštine Laktaši u rješavanju dugogodišnjeg problema grijanja.

I Laktaši žele toplanu na drvni otpad
FOTO: MILAN PILIPOVIĆ/RAS SRBIJA

Izrada Studije toplifikacije povjerena je preduzećima “Enova” iz Sarajeva i “Urbis centru” iz Banjaluke te njemačkoj vladinoj Organizaciji za tehničku pomoć i saradnju (GIZ), koja finasira izradu navedene studije. Na sastanku u Laktašima je obrazloženo rješenje koje predviđa izgradnju toplane na biomasu ili drvenu sječku kao osnovni emergent.

Sistem grijanja, prema ovoj studiji, treba da obuhvati stambeno-poslovne i javne objekte koji posjeduju vlastiti sistem grijanja.

Ranko Karapetrović, načelnik Opštine Laktaši, pojašnjava da u ovoj lokalnoj zajednici godinama zagovaraju izgradnju gradske toplane ali do realizacije ovog kapitalnog projekta još nije došlo. Za sada se ovdje javne institucije, preduzeća i stambene zgrade griju koristeći vlastite kotlovnice na mazut, ugalj ili drvo. Domaćinstva u užem dijelu grada griju se većinom pomoću struje i drveta.

Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija
Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija

-Svi energenti su skupi i mi smo prinuđeni tražiti efiaksnija, jeftinija rešenja koja će istovremeno manje zagađivati životnu sredinu. Sada smo u fazi kompletiranja studije, ugrađivanja primjedbi koje smo dobili u lokalnoj sredini, a potom slijedi traženje partnera za izgradnju toplane kazao je Karapetrović.

Prema prvim procjenama, za izgradnju toplane potrebno je dva miliona KM, a ukoliko procedure budu u skladu s planom, ovaj posao biće okončan za dvije godine.

Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija
Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija

Prethodno je ovdje isticano više planova za izgradnju toplane, posebno u smislu korištenja energenata. Najduže je u opticaju bila termalna voda, kojom je ovo područje bogato. Govorilo se i o otpadu sa gradskih deponija ali se od ideje nije daleko odmaklo.

Podsjećamo, Memorandumom o razumijevanju i saradnji, koji je laktaški načelnik Ranko Karapetrović potpisao 2017. godine u Lincu sa “Njemačkom inicijativom za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope”(CEE Inicijativa), definisana su investiranja u projekte korištenja geotermalne vode za grijanje i razvoj turizma te proizvodnju električne energije sagorijevanjem otpada.

Podrška ovom koraku iskazana je tada i od Privredne komore Gornje Austrije te Eksportnog tima Austrije. Ipak, to sada očigledno više nije u kombinaciji za rješenja kojim će Laktaši konačno, po uzoru na susjedne sredine, posebno Gradišku i Banjaluku, dugoročno i efikasno riješiti problem gradskog grijanja.

Opština Laktaši je spremna, naglašava Karapetrović, obezbijediti neophodnu podršku, kako bi najnoviji plan što prije realizovali. To se odnosi na dokumentaciju, građevinske i druge dozvole iz opštinske i republičke nadležnosti.

Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija
Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija
Ranko Karapetrović načelnik Laktaša

– Jeste bilo reči o korištenju termalne vode kao energenta ali se ispostavilo da nemamo dovoljno iskustva u takvim poslovima. Dakle, ipak se radi o tehnološkoj nepoznanici za našu sredinu. Kada sve okolnosti sagledamo, nameće se biomasa, sječka, pa čak i otpad iz poljoprivrede kao realno i prihvatljivo rješenje – pojasnio je Karapetrović.

Zagađivači u Gradiški

Bez obzira što je u Gradiški riješen problem gradskog grijjanja korištenjem biomase, dio stanovnika naselja Senjak žali se na zagađen vazduh od sagorijevanja uglja u privatnim kotlovnicama.

To je veliki problem, kažu mještani, koji insistiraju od lokalne vlasti da provjeri koncentraciju štetnih materija u vazduhu, posebno u večernjim satima, i preduzmu neophodne mjere protiv zagađivača.