Politika

INO-DUG REDOVNO SERVISIRAN Utvrđen konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta od 1,953 MILIJARDI KM

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prvih pola godine, u kojem se navodi da su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 1,953 milijardi KM, što predstavlja 108 odsto u odnosu na rebalans.

INO-DUG REDOVNO SERVISIRAN Utvrđen konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta od 1,953 MILIJARDI KM
FOTO: SRNA

Prihodi od direktnih poreza ostvareni su u iznosu od 625,5 miliona KM, što predstavlja 99 odsto od rebalansa za prvih šest mjeseci, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Indirektni porezi su ostvareni u iznosu od 555 miliona KM, odnosno 86 odsto od rebalansa, dok je na poziciji neporeski prihodi ostvaren iznos od 93,6 miliona KM, što predstavlja izvršenje od 94 odsto u odnosu na rebalans.

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 1,713.4 miliona KM, što predstavlja 95 odsto u odnosu na rebalans. Ino-dug je u prvoj polovini 2020. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 127,2 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 122,6 miliona KM, ističe se u saopštenju.

Vlada je donijela zaključak u vezi sa obilježavanjem 15. septembra 2020. godine kao Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U Republici Srpskoj se 15. septembar 2020. godine obilježava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Područje Orjena i Bijele gore proglašeno Parkom prirode

Vlada Republike Srpske proglasila je danas područje Orjena i Bijele gore, na području grada Trebinja, Parkom prirode “Orjen”.

Cilj donošenje ove odluke je očuvanje prirode, kao i težnja da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi.

To podrazumijeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj mjeri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću nakon sjednice Vlade.

Vlada je usvojila i informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta “E-beba”, čiji je cilj uspostavljanje sistema elektronski bezbjedne razmjene podataka između nadležnih institucija Srpske s ciljem omogućavanja elektronske prijave rođenja djeteta.

Elektronski postupak prijave rođenje djeteta obuhvataće postupke konstatovanja činjenice rođenja djeteta u porodilištu, upis u matičnu knjigu rođenih i evidenciju prebivališta, kao i upis u matičnu evidenciju osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja.

Podrška oporavku poslovnih subjekata u privatnom vlasništvu

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Projektu za oporavak i podršku poslovnim subjektima i inicijativu za pregovore sa Svjetskom bankom – Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za kreditna sredstva u iznosu oko 23 miliona evra, sa rokom otplate do 15 godina i petogodišnjim periodom odgode.

Razvojni cilj projekta je da se omogući podrška oporavku poslovnih subjekata u privatnom vlasništvu na čije je poslovanje negativno uticala pandemija virusa korona kroz pristup dodatnom finansiranju, ali i putem konsolidovanih javnih programa podrške poslovnim subjektima, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju je navedeno da se ovaj projekat sastoji od tri komponente, od kojih će se prva realizovati posredstvom Investiciono-razvojne banke, a namijenjena je finansijski održivim mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom vlasništvu, čije je poslovanje snažno pogođeno pandemijom virusa korona.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati 750.000 KM nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.