Društvo

Ispravljena nepravda: Trudnice i radnici na bolovanju dobijaju uvećane plate

Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, i radnicima na bolovanju ubuduće će se isplaćivati uvećana plata, kao i njihovim kolegama u firmi.

trudnica u šetnji
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupio je na snagu proteklog septembra, a za radnike je bila sporna odredba člana 83. stav 1.

Primjena ove odredbe, za kratko vrijeme, dovela je u nepovoljniji položaj već ugrožene kategorije radnika, one koji su oboljeli od malignih bolesti ili njeguju dijete oboljelo od malignih bolesti, trudnice na bolovanju radi održavanja trudnoće, radnike koji su pretrpjeli povredu na radu ili su profesionalno oboljeli, radnike koji se nalaze na dugotrajnom liječenju i bolovanju, pojasnili su iz Saveza sindikata RS.

– Naime, spornom odredbom, kao osnov za obračun i isplatu naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, bila je predviđena prosječna neto plata osiguranika ostvarena u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je osiguranik bio privremeno spriječen za rad, što je za posljedicu imalo određivanje niže naknade plate radnicima koji se nalaze na dugotrajnom bolovanju, u odnosu na platu koju bi imali da rade, obzirom da na visinu te naknade nikako nije moglo uticati eventualno uvećanje plate radnika kod poslodavca – precizirali su iz Sindikata, koju su i uputili zahtjev za izmjenu.

Pročitajte još

Sporna odredba je izmjenjena tako da je osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad prosječna bruto plata osiguranika koju bi ostvario da je bio na radu u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu za koji se vrši obračun. Izmjene Zakona primjenju se od 1. januara.

Po tome, bez obzira na dužinu trajanja bolovanja, radnik će ostvarivati pravo na naknadu plate u visini plate koju bi dobio da je radio, što znači da se prilikom obračuna naknade plate u obzir uzimaju i eventualna uvećanja plate kod poslodavca, na koja bi radnik svakako imao pravo da je bio na radu.

Protekla godina je bila naročito specifična u Srpskoj, zbog velike inflacije, kada su plate u javnom sektoru povećavane čak tri puta. Međutim, trudnice i roditelji koji rade na pola vremena, ova uvećanja nisu dobili.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu
Prihvati notifikacije