Kultura

KASTEL VRAĆA STARI SJAJ Počela druga “Škola arheologije”

Društvo arheologa RS u saradnji sa Muzejom RS, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci i Filozofskim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo, počelo je sa realizacijom projekta „Škola arheologije – Kastel 2020“.

KASTEL VRAĆA STARI SJAJ Počela druga “Škola arheologije”
FOTO: IVANA PANDŽIĆ

Projekat se realizuje uz saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, a sufinansiran je od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Grada Banjaluka.

Projektom je predviđen nastavak radova na lokalitetu Kastel na lokaciji Dvorište II, te predavanja iz oblasti arheologije u Muzeju Republike Srpske. Realizacija projekta zamišljena je tako da se prve sedmice (19 – 24 oktobra 2020) pripremi teren za rad sa studnetima. U periodu od 26. do 30. oktobra, 2020. godine planirano je uključivanje u rad studenata Odsjeka istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i studenta Odsjeka za istoriju i arheologiju Univerziteta Istočno Sarajevo Pale.

FOTO: IVANA PANDŽIĆ
FOTO: IVANA PANDŽIĆ

– Kako se u posljednjih nekoliko dana zdravstveno – epidemiološka situacija znatno pogoršala, odlučili smo da revidiramo samu realizaciju projekta, te da u trenutnoj situaciji u aktivnostima učestvuju samo studenti koji se trenutno nalaze u Banjaluci. Aktivnosti će takođe biti sprovedene samo na terenu, na otvorenom, dok se planirana stručna javna predavanja predavača iz Srbije, Slovenije i BiH, inače predviđena za poslijepodnevne časove u Muzeju Republike Srpske, odgađaju – objasnila je arheolog, Ivana Pandžić.

Prema njenim riječima, terenska nastava za studente Odsjeka za istoriju i arheologiju Univerziteta Istočno Sarajevo Pale kao i navedena javna predavanja prolongirana su za proljeće 2021. godine, takođe na Kastelu, kada se nađu u povoljnijoj i sigurnijoj situaciji, za odvijanje navedenih aktivnosti.

– Pored arheologa članova Društva arheologa RS (arheolozi Muzeja RS, Arheološkog muzeja Municipijum Skelani, nezavisni arheolozi članovi Društva), u rad su trenutno uključeni studenti Odseka istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, a plan je bio da se uključe i studenti Odsjeka za istoriju i arheologiju Univerziteta Istočno Sarajevo Pale – dodala je ona.

Praksa za studente

– Ovo je druga godina realizacije navedenog projekta i prošle godine se pokazao kao vrlo koristan i efikasan jer su rad na terenu i sama praksa za studente od neprocenjive važnosti. Predavanja iz raznih oblasti arheologije (arheobotanika, arhitektura u arheologiji itd.), a koja se izvode u poslijepodnevnim časovima su Muzeju RS i koja budu javnog karaktera, takođe su jedinstvena prilika da se prati napredak arheologije kao nauke i naučnih dostignuća, kako kod nas tako i u regionu jer angažovani predavači, pored naših iz BiH, dolaze i iz Srbije i Slovenije. Ne smije se izostaviti ni činjenica da se paralelno otkrivaju i sakupljaju novi podaci vezano za događanja na Kastelu. Takođe, sam lokalitet dobija bolju prezentovanost. Sa radovima koji se izvode na rekonstrukciji bedema, koje sprovodi Grad Banjaluka, mislim da smo na pravom putu da našem Kastelu vratimo sjaj koji zaslužuje – rekla je Ivana Pandžić.