Društvo

KOMPENZACIONI FOND RS Za vanredne troškove na UKC odobreno više od četiri miliona KM

Kompenzacioni fond RS odobrio je skoro 4,49 miliona KM za vanredne troškove adaptacije i nabavke opreme za liječenje kovid pacijenata u Univerzitetskom- kliničkom centru RS.

KOMPENZACIONI FOND RS Za vanredne troškove na UKC odobreno više od četiri miliona KM
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Kako bi se što bolje odgovorilo izazovima pandemije i pružila najbolja zdravstvena zaštita građanima Srpske oboljelim od korone, UKC RS je periodu najintenzivnijeg priliva kovid pacijenata, od oktobra prošle godine, morao da provede velike organizacione, prostorne i kadrovske promjene, kao i da pokrene procedure javnih nabavki kako bi na vrijeme obezbijedili neophodna sredstva za liječenje oboljelih – saopšteno je nakon sastanka UO Kompenzacionog fonda.

Pročitajte još

Ove nabavke, između ostalog, obuhvatile su nabavku bolničkih kreveta i terapijskih kolica za kovid pacijente UKC Republike Srpske, nabavku aparata za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) – vještačka pluća za kovid pacijente u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane, nabavku aparata za dezinfekciju prostora u kovid odjeljenjima, nabavku i montažu neophodne opreme za distribuciju kiseonika za kovid pacijente. Osim ovoga, nabavljena su i dva mobilna RTG uređaja za kovid pacijente, 50 monitora za invanzivni i neinvazivni hemodinamski i respiratorni monitoring, 80 portabilnih aspiracionih pumpi sa priključkom na struju, 50 infuzomata, 100 perfuzora, 1.500 aspiracionih katetera za zatvorenu aspiraciju, 100 maski za neinvazivnu mehaničku ventilaciju, 5.000 jednokratnih crijeva za respirator i 5.000 HME filtera, potrošnog materijala i dva transportna respiratora za potrebe proširenja kapaciteta intenzivne njege za kovid pacijente.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Upravni odbor Kompenzacionog fonda RS odobrio je i isplatu 138.991,19 KM po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u novembru prošle godine, za 48 poslovnih subjekata, a u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona. Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti resorno ministarstvo.

Takođe, Upravni odbor Kompenzacionog fonda RS prihvatio je Informaciju o potrebi izmirenja obaveza vaspitno-obrazovnih ustanova u Srpskoj za nabavku higijenskih i dezinfikacionih sredstava, u svrhu obezbjeđenja nesmetanog provođenja nastavnog procesa za vrijeme trajanja pandemije. Odobreno je 576.325,42 KM na ime izmirenja obaveza prema dobavljačima za decembar 2020. godine, za nabavku higijenskih i dezinfikacionih sredstava.