Društvo

KONSTANTAN RAST POTROŠNJE Izdaci u zdravstvu 2,9 milijardi KM, na prevenciju ni dva odsto

Ukupni izdaci u zdravstvu u BiH u 2018. godini su iznosili dvije milijarde i 972 miliona KM, od čega su 70 odsto javni, a ostatak su privatni izdaci, posljednji su objavljeni podaci Agencije za statistiku BiH.

KONSTANTAN RAST POTROŠNJE Izdaci u zdravstvu 2,9 milijardi KM, na prevenciju ni dva odsto
FOTO: MILAN PILIPOVIĆ/RAS SRBIJA

Potrošnja u zdravstvu stalno raste, pa je tako u 2014. godini iznosila dvije milijarde i 589 miliona KM, što je za oko 382 miliona KM više nego u 2018.

Više od polovine ukupne potrošnje za zdravstvo utrošeno je na usluge liječenja i rehabilitacije, dok je jedna četvrtina utrošena na medicinska sredstva. Na preventivnu njegu, u koju su uključeni programi informisanja, edukacije i savjetovanja, programi imunizacije, ranog otkrivanja bolesti, praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, epidemiološko praćenje i kontrola rizika od bolesti, te programi pripreme za odgovor na katastrofe, u 2018. godini, utrošeno je samo 1,8 odsto ukupnih sredstava za zdravstvo.

Bolnice su najveći pužaoci usluga zdrastvene zaštite u BiH i imaju oko 37 odsto udjela u ukupnoj potrošnji u zdravstvu. Drugi najveći pružalac zdravstvene zaštite su ambulante, sa oko 29 odsto udjela u ukupnoj potrošnji u zdravstvu.

Foto: Srpskainfo
Foto: Srpskainfo

Udio maloprodaje i drugih pružaoca medicinske robe je takođe veliki i iznosi oko 27 odsto ukupne potrošnje u zdravstvu.

Javno zdravstvo finansira se uglavnom iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok je udio budžetskih sredstava u javnom zdravstvu veoma nizak (opštinskih, kantonalnih, entitetskih).

Gotovo sva privatna potrošnja (99 odsto) otpada na direktne izdatke domaćinstva, dok samo mali dio privatne potrošnje (jedan odsto) ide na dobrovoljno plaćanje zdravstvene zaštite. U direktne izdatke domaćinstva, odnosno plaćanje „iz džepa“ spadaju formalna i neformalna plaćanja. Formalna plaćanja obuhvataju participaciju u javnim zdravstvenim uslugama i participaciju za lijekove, druga direktna plaćanja kod privatnih zdravstvenih radnika (zubari, specijalisti, dijagnostika, kupovina naočara i slično), plaćanje za lijekove bez recepta i druga terapeutska pomagala.

Usluge dugotrajne njege, preventivne zdravstvene zaštite i zdravstvene administracije se gotovo isključivo finansiraju iz javnih izdataka, dok se medicinska sredstva za vanbolničke pacijente u većoj mjeri finansiraju iz privatnih izdataka, odnosno iz direktnih izdataka domaćinstava.

Udio zdravstvene potrošnje u bruto domaćem proizvodu BiH u 2018. je bio 8,7 odsto.