Politika

Kriva za nemar i nepažnju u obavljanju dužnosti: Potvrđena suspenzija Gordane Tadić

Drugostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH u predmetu protiv tužene Gordane Tadić, glavnog tužioca Tužilaštva BiH, odbilo je njenu žabu kao neosnovanu i potvrdila odluka Prvostepene disciplinske komisije od 23. jula 2021. o smjeni Tadićeve sa funkcije.

Kriva za nemar i nepažnju u obavljanju dužnosti: Potvrđena suspenzija Gordane Tadić
FOTO: SRNA

Podsjećamo da je Prvostepena disciplinska komisija, odlučujući po disciplinskoj tužbi Kancelarije disciplinskog tužioca VSTS protiv Tadićeve donijela odluku čijom tačkom a) je utvrđena disciplinska odgovornost tužene zato što je propustila postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS i zaključku VSTS od 17. i 18.12.2014. godine, kojim VSTV BiH „zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS“ te propustila preduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira.

Pročitajte još

Time je počinila disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Savjeta“ Zakona o VSTS BiH.

– Tačkom b) navedene odluke tužena je suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH propustila da pokrene postupak personalnih bezbjednosnih provjera zaposlenih u Tužilaštvu BiH te je propustila postupiti u skladu sa zaključkom VSTS od 17.7.2019. godine, kojim „se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH“, čime je počinila disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Savjeta“ Zakona o VSTS BiH – saopšteno je iz ove institucije.

Tuženoj je tada za navedene disciplinske prekršaje, izrečena disciplinska mjera: Premještanje s mjesta glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine na mjesto tužioca Tužilaštva BiH. Ta odluka je sada potvrđena u drugostepenom disciplinskom postupku.

– Protiv odluke Drugostepene komisije VSTS BiH može se uložiti žalba Savjetu kao cjelini u roku od osam dana od dana prijema odluke. Odluka Drugostepene disciplinske komisije može se pobijati samo zbog izrečene disciplinske mjere, u skladu sa članom 103. stav 2. Poslovnika VSTS  – piše u saopštenju.

Prihvati notifikacije