Svijet

Kurc formirao "tink tenk" u svom kabinetu

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc formirao je “tink tenk” u svom kabinetu sa ciljem analize, planiranja, kao i izrade strategija.

Kurc formirao "tink tenk" u svom kabinetu
FOTO: JULIEN WARNAND/EPA

Savjetnica za ekonomiju Antonela Mei Phtler rukovodi jedinicom koja se naziva “radarom budućnosti”, kao i “pulom eksperata”.

U kabinetu kancelara formirana je jedinica koja će se baviti izradama strategija, analizom i planiranjem pod imenom “Tink Austria”.

Ta jedinica ima nalog da se bavi srednjoročnim i dugoročnim temama i izradom mogućih odgovora na ta pitanja.

Šefica jedinice Mei-Pohtler je donedavno bila partner i šefica “Boston konsalting grupe” u Beču i Minhenu, kao i savjetnica Kurca tokom predizborne kampanje.

Najmlađi šef vlade u svijetu uspostavljanjem nove jedinice u svom kabinetu želi da se bavi i dugoročnim planiranjem politike Austrije, pre svega predviđanjem mogućih izazova i izradom potrebnih odgovora.