Politika

„LEŽEĆI“ POTROŠILI 804.000 KM Komisija za koncesije BiH i dalje bez članova, ali s urednim budžetom i istragom Tužilaštva

Komisija za koncesije BiH prošle godine potrošila je 803.919 KM, od ukupno 1,3 miliona maraka, koliko im je iznosio budžet, navodi se u njihovom revizorskom izvještaju.

novac u koverti
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Međutim, za njih je i potrošena marka previše jer Komisija, istina ne svojojm voljom, odavno ne funkcioniše.

Naime, istekao je mandat članovima Komisije u ranijem periodu, dok su tri od četiri člana Komisije stekli i uslove za penzionisanje, a trenutni sastav Komisije ne odražava zakonom predviđenu teritorijalnu zastupljenost članova Komisije, što onemogućava njeno funkcionisanje.

Komisija, prema Zakonu o koncesijama BiH, donosi odluke ako su prisutna najmanje četiri člana, od kojih po jedan treba biti predstavnik s prebivalištem u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.

-Međutim, trenutni sastav Komisije (jedan član iz Federacije BiH i tri člana iz Republike Srpske) ne odražava navedenim zakonom predviđenu teritorijalnu zastupljenost članova Komisije tako da je i u tom pogledu funkcionisanje Komisije onemogućeno – ponovili su iz Kancelarije za reviziju institucija BiH u izvještaju za 2023.

Pokrenuto popunjavanje

Savjet ministara BiH je 7. decembra 2023. donio Odluku o kriterijima za imenovanje članova Komisije i Rješenje o imenovanju članova Komisije za provođenje konkursne procedure za izbor sedam članova Komisije.

Zaduženo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u saradnji sa Kancelarijom za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH pripremi ovu odluku i korigovano rješenje za potpisivanje i objavu u Službenom glasniku BiH.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Komisije i Rješenje o imenovanju članova Komisije objavljeno je u “Službenom glasniku” BiH tek 5. marta 2024. godine.

Šta treba da radi Komisija

Komisija za koncesije BiH je nezavisno regulatorno tijelo ustanovljeno Zakonom o koncesijama BiH. Komisija svoje nadležnosti obavlja u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija BiH ili u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije.

U prvom slučaju Komisija obavlja funkcije  u vezi sa dodjelom koncesija domaćim i stranim pravnim licima u sektorima koji su po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima BiH u nadležnosti BiH kao i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta BiH.

Komisija funkcioniše kao Zajednička komisija kada se koncesiono dobro prostire na oba entiteta i Brčko distrikt BiH, odnsono kada treba da rješava sporove između entiteta i između entiteta i BiH.

Podsjećamo, Komisija je u žižu interesovanja javnosti došla zbog osporavanja gradnje HE „Buk Bijela“, koju su zajedno počele da prave Srbija i Srpska.

FOTO: SRNA
FOTO: SRNA

Više od 20 parlamentaraca iz FBiH u PS BiH zatražilo je od Ustavnog suda BiH ocjenu ustavnosti davanja koncesije Srbiji za gradnju ovog energetskog objekta.

Ustavni sud BiH je donio djelimičnu odluku kojom je naložio Komisiju za koncesije BiH da u roku od tri mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i Republike Srpske u vezi s dodjelom koncesija.

Pročitajte još

Međutim, Komisija nije imala kapacitet da odluči, nema kvorum, ali je ipak Ustavni sud BiH prijavio Tužilaštvu BiH zbog neizvršavanja njegovih odluka. Prema posljednjim informacijama, Tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Komisije.

Podsjećamo, stav iz Banjaluka je da ni Komisija ni Ustavni sud BiH nemaju šta da traže u ovom slučaju.

Ali, to je bila jedna od rijetkih prilika kada se od Komisije za koncesije BiH zatražilo da nešto konkretno uradi.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu