Digitalna Srpska

Maričić za Srpskainfo: E-usluge Poreske uprave RS olakšale izvršavanje poreskih obaveza

Poreska uprava RS bi do kraja godine trebala pustiti u punu funkciju novu elektronsku uslugu poreskim obveznicima, a to je „Elektronsko sanduče“, koje će omogućiti udaljenu, dvosmjernu komunikaciju i razmjenu dokumenata između poreskih obveznika i ove uprave, bez potrebe dolaska na šaltere.

Maričić za Srpskainfo: E-usluge Poreske uprave RS olakšale izvršavanje poreskih obaveza
FOTO: PORESKA UPRAVA RS

Ovo je rekao Goran Maričić, direktor PU RS, naglasivši da će to ovu upravu pozicionirati u red najmodernijih poreskih administracija.

– S druge strane, ova institucija bilježi dobre rezultate kada je u pitanju naplata javnih prihoda koja je zadržala stabilnost uprkos brojnim izazovima, dok je zadržan i zadovoljavajući nivo poreske discipline u Srpskoj, čemu svjedoče i raspoloživi podaci o izvršenim kontrolama – kaže Maričić za Srpskainfo.

Kad je riječ o digitalizaciji, šta planirate u narednom periodu?

Već nekoliko godina unazad PU RS čini ogromne napore, kako ljudske tako i finansijske, da unaprijedi komunikaciju sa poreskim obveznicima uvođenjem novih elektronskih usluga, koje omogućavaju komunikaciju poreskih obveznika i PU RS bez direktnog kontakta, odnosno dolaska poreskih obveznika u prostorije Poreske uprave. Pored mogućnosti elektronskog podnošenja svih poreskih prijava, koje smo omogućili prošle godine, te android mobilne aplikacije „ePURS“, pomoću koje građani mogu pristupiti svojim poreskim evidencijama, PU RS je omogućila poreskim obveznicima da zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje i druge vrste zahtjeva mogu podnijeti elektronskim putem. Takođe, u ovoj godini smo poreskim obveznicima poreza na nepokretnosti omogućili uslugu elektronskog preuzimanja računa za porez na nepokretnosti. Uz podršku Švedske poreske uprave, omogućili smo poreskim obveznicima da u prostorijama svih područnih centara PU RS mogu sami pregledati svoje poreske evidencije, preuzeti i poslati potrebne dokumente ili izvršiti druge radnje korištenjem elektronskih usluga PU RS.

Koje novine očekuju poreske obveznike u ovoj godini?

Novina koja očekuje poreske obveznike do kraja ove godine, a što će svakao unaprijediti i olakšati komunikaciju sa PU RS, jeste puštanje u funkciju „Elektronskog sandučeta“, koji će služiti kao alat za bezbjednu dvosmjernu komunikaciju između poreskih obveznika i ove uprave. Elektronsko sanduče je tako koncipirano da se dokument može poslati prema obvezniku ili od obveznika prema PU RS, odnosno poreskim obveznicima će u njihovo eSanduče stizati poreski dokumenti, koje će moći jednostavno preuzimati, pregledati ili slati u Poresku upravu, putem istog tog eSandučeta.

Šta to znači za PU RS?

Uvođenjem ovakve usluge poreskim obveznicima PU RS postaje prva administracija koja omogućava ovakav vid komunikacije s poreskim obveznicima, koji će ubuduće sve imati na jednom mjestu i izvršavati svoje obaveze sa nekoliko klikova. Praktično, postajemo pioniri elektronskog poslovanja u Srpskoj i šire, sa samo jednim ciljem – da što je moguće više olakšamo, pojednostavimo i pojeftinimo poreskim obveznicima izvršavanje njihovih poreskih obaveza. Tim ciljem ćemo se voditi i ubuduće.

Naplata javnih prihoda u RS u ovoj godini je zadržala stabilan trend, bez obzira na sveukupnu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, te uprkos tome što se Vlada RS odrekla dijela prihoda uvodeći olakšice za radnike i poslodavce.

U pravu ste. Naime, iako se povećanjem neoporezivog dijela plate, odnosno osnovnog ličnog odbitka i odbitka po osnovu izdržavanih članova porodice, te umanjenjem i ukidanjem naplate određenih taksi, Srpska odrekla dijela poreskih prihoda u korist privrede i radnika, naplata javnih prihoda u ovoj godini nastavlja stabilan trend. Pored toga, ne treba zaboraviti ni da je omogućeno i prolongiranje rokova plaćanja poreza na dobit do 30. juna ili do kraja godine, u ratama.

Koliko je u ovoj godini prikupljeno javnih prihoda?

U prva tri kvartala ove godine, PU RS je na račun javnih prihoda RS, prikupila ukupno 2,038 milijardi maraka, što je za čak 215,1 miliona KM ili 12 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda. Naplata je u posmatranom periodu za osam procenata veća od planirane. Da se radi o kontinuiranom trendu rasta naplate javnih prihoda u RS ove godine pokazuje i podatak da je naplata u prvih devet mjeseci 2021. za čak 177,8 miliona KM ili 10 odsto veća nego u istom periodu 2019. godine, koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom.

Naplata direktnih poreza je u periodu januar-septembar ove godine iznosila 371,3 miliona KM, što je za oko 30 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Naplata doprinosa iznosila je 1,316 milijardi KM i veća je za 116,7 miliona KM, ili 10 odsto, nego u istom periodu prošle godine, odnosno za oko 153 miliona KM ili 13 odsto više nego u istom periodu 2019. godine, koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom. Kod ostalih javnih prihoda, naplata je u prvih devet mjeseci ove godine iznosila 350,1 miliona KM, što je za 68,4 miliona KM ili 24 odsto više.

Šta je uzrok tako stabilnih pokazatelja?

Na pozitivne pokazatelje u naplati javnih prihoda uticalo je više faktora, među kojima su svakako mjere koje je donosila Vlada RS sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije. Pored toga, za stabilnu naplatu svakako treba zahvaliti i odgovornom odnosu većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, te redovnim aktivnostima PU RS na kontroli i naplati javnih prihoda. Važan faktor stabilne naplate je i konstantno uvođenje novih elektronskih usluga od strane PU RS, odnosno automatizacija procesa naplate javnih prihoda te ohrabrujući oporavak domaće privrede nakon krize izazvane pandemijom korona virusa. I ovom prilikom izražavamo zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i pozivamo sve poreske obveznike da posluju u skladu s važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim daju svoj doprinos jačanju Srpske i njene ekonomije.

Kakvi su efekti poreskih kontrola u prva tri kvartala ove godine?

PU RS je u devet mjeseci ove godine izvršila 2.796 redovnih terenskih i kancelarijskih kontrola i rješenjima naložila plaćanje 28,4 miliona KM novoutvrđenih obaveza sa obračunatim kamatama, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdata su 293 prekršajna naloga na ukupan iznos kazne od 1,028 miliona KM. Pored toga, inspektori PU RS su u periodu januar-septembar izvršili ukupno 2.339 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 1.238 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 2,7 miliona KM. U posmatranom periodu, izvršeno je i 459 kontrola prijavljivanja radnika, te su zbog utvrđenih nepravilnosti izdata 133 prekršajna naloga na iznos kazne od 508.000 KM. Istovremeno, inspektori PU RS su u tom periodu za 31 poreskog obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Kako biste, u ovom smislu, ocijenili poresku disciplinu?

Poreska disciplina u RS, u ovom smislu, može se ocijeniti kao zadovoljavajuća, ali tu moramo naglasiti da još ima neodgovornih pojedinaca koji ili ne izdaju fiskalne račune nakon prodaje ili davanja usluge ili na neki drugi način pokušavaju izbjeći svoje obaveze, čime vrše utaju poreza i stvaraju nelojalnu konkurenciju onim poreskim obveznicima koji izdaju fiskalne račune. Naša obaveza i u narednom periodu će biti da suzbijamo tu nelojalnu konkurenciju i sve obveznike uvedemo u legalno poslovanje. Poreska uprava RS ovim putem još jednom poziva poreske obveznike da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti, a sve građane poziva da slučajeve neizdavanja fiskalnih računa prijave putem e-mail adrese: kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona istaknute na internet stranici naše uprave. Još jednom naglašavam da cilj PU RS nije kažnjavanje poreskih obveznika, već njihovo uvođenje u legalno poslovanje i suzbijanje nelojalne konkurencije.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu
Prihvati notifikacije