Gradovi

Modriča: Usvojen izvještaj o radu načelnika i Administrativne službe

Odbornici Skupštine opštine Modriča usvojili su danas izvještaj o radu načelnika opštine i Administrativne službe za 2018. godinu, prema kome je opštinski budžet ostvaren u iznosu od 10.926.000 KM, što je za 1.253.000 KM ili 12,95 odsto više od planiranog budžeta u prošloj godini.

Modriča: Usvojen izvještaj o radu načelnika i Administrativne službe
FOTO: SRNA

Načelnik opštine Modriča Mladen Krekić rekao je da je u saradnji sa Vladom Repbulike Srpske, republičkim institucijama i građanima Modriče obezbijeđeno 4.000.000 KM za kapitalne investicije u prošloj godini.

Budžetska potrošnja ostvarena je u skladu sa prilivom sredstava, čime je osigurana stabilnost budžeta i obezbijeđeno normalno funkcionisanje svih budžetskih korisnika – izjavio je Krekić novinarima.

On je napomenuo da su, kao i prethodnih godina, njegovi i prioriteti lokalne uprave bili poboljšanje položaja socijalno ugroženog stanovništva, podrška boračkim kategorijama i mladim u Modriči.

Skupština je dala saglasnost preduzeću “Komunalac-Modriča” za povećanje cijena odvoza komunalnog otpada iz domaćinstava za 2,50 KM ili 25 odsto.

U zahtjevu “Komunalca” istaknuto je da sredstva od 10 KM, koliko je do sada bila cijena prikupljanja i odvoz smeća, nisu dovoljna za rentabilno poslovanje preduzeća.

– Negativno poslovanje od 132.770 KM u prošloj godini uzrokovano je povećanjem cijene pogonskog goriva i odlaganja otpada na regionalnoj deponiji u Doboju, te smanjenjem broja domaćinstava koja plaćaju usluge – navedeno je u zahtjevu “Komunalca”.

Odlukom o davanju saglasnosti, koju su podržali svi odbornici, zatražena je potpuna primjena odluke o komunalnom redu kojom je propisana obaveza potpisivanja ugovora o prikupljanju i odvoženju komunalnog otpada sa svim domaćinstvima u Modriči.

Na današnjoj sjednici usvojen je i izvještaj o radu u prošloj godini Centra za socijalni rad, Kulturno-sportskog centra, Apoteke i Razvoje agencije opštine Modriča, te izvještaji o radu u 2017. i 2018. godini sa programom rada u 2019. godini Doma zdravlja Modriča.