Društvo

NEDOVOLJNO STRUČNJAKA, ŠTEDE NA KORISNICIMA Alarmantno stanje i problemi socijalnih službi u BiH

Loši zakoni i još lošija primjena, te problemi sa primjenom u praksi, izražen problem siromaštva i zaštite prava građana u ruralnim sredinama, izrazito nizak iznos dječijeg dodatka, kašnjenje u isplati novčanih davanja, ali i sve više korisnika, posebno starijih i osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama.

NEDOVOLJNO STRUČNJAKA, ŠTEDE NA KORISNICIMA Alarmantno stanje i problemi socijalnih službi u BiH
FOTO: ALEKSANDAR GOLIĆ/RAS SRBIJA

To su neki od glavnih problema koji su zajednički za sve centre i službe za socijalni rad u BiH, a koji se odnose na ostvarivanje prava njihovih korisnika.

Na to ukazuju iz institucije Ombudsmana za ljudska prava u BiH u najnovijem Specijalnom izvještaju o stanju i problemima sa kojima se susreću ove službe.

Spisak problema u funkcionisanju na koje su se ombudsmenima požalili i iz ovih centara je i duži i alarmantan nedostatak stručnog kadra, nedovoljni smještajni kapaciteti, loša tehnička opremljenost, loši uslovi rada, nemogućnost planiranja budžeta, male plate, neplaćanje prekovremenog rada i dežurstva, profesionalno sagorijevanje, nedostatak stalne obuke, nametanje novih nadležnosti, negativna percepcija građana, korisnika, medija,…

Predstavljajući ovaj izveštaj, iz institucije Ombudsmana poručili su juče da je zbog svega ovoga hitno neophodno povećati i osnažiti kapacitete ovih centara.

Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur ocjenjuje da je stanje alarmantno, prvenstveno jer su ove ustanove budžetski korisnici.

– Ne smije se štedjeti na ovoj oblasti, te je potreban institucionalan pristup rješavanju problema – rekla je ona, dodajući da je ovaj izvještaj dobar instrument za izvršnu vlast na svim nivoima u BiH da pronađe adekvatna rješenja za sve probleme koji su evidentni i predstavljeni u izvještaju.

Ombudsmani su upozorili i da su ugroženi svi koji se bave javnim poslovima, te da bi napad na ove ljude trebao da bude krivično djelo.

Zabrinutost za bezbjednost na radnom mjestu, gdje ne postoji adekvatno fizičko obezbjeđenje, jedan je od problema na koje ukazuju upravo socijalni radnici širom BiH.

– Veliki problem je i loša finansijska situacija, jer su potrebna mnogo veća ulaganja u ovu oblast. Osim toga, izostaje i adekvatna saradnja centara s relevantnim institucijama, a veliki problem je i uvođenje novih nadležnosti, bez adekvatne naknade – istakao je Ombudsman Ljubinko Mitrović.

Foto: Goran Šurlan/RAS Srbija
Foto: Goran Šurlan/RAS Srbija

Iz ove institucije upozorili su i da se u BiH zapravo ne razumije koliko je značajna profesija socijalnog radnika, te da je hitno potrebna veća kadrovska i tehnička opremljenost, ali i da se stručnim radnicima obezbijedi supervizija, koja podrazumijeva posebnu edukativnu, razvojnu i metodu podrške zaposlenima. Ona omogućava, između ostalog, osobi da se oslobodi napetosti i tjeskobe i da izgrađuje stručni identitet.

Među brojnim preporukama koje su ombudsmani dali u ovom izvještaju, navodi se i da je potrebno nadograditi i baze podataka korisnika prava iz socijalne zaštite, ali i predložiti odgovarajuća zakonska rješenja da se obezbijedi bezuslovna i besplatna zdravstvena zaštita.

Ombudsman Nives Jukić upozorila je da je veliki problem i to što su u centrima “često smješteni duševni bolesnici, za koje je potrebno adekvatno liječenje od nadležne zdravstvene ustanove”.

Prosječno 120 žalbi godišnje

Predmeti registrovani u instituciji ombudsmana uglavnom se tiču prava djece, ekonomskih i socijalnih prava i prava osoba sa invaliditetom. Često se među registrovanim predmetima kao odgovorne strane javljaju upravo centri ili službe za socijalnu zaštitu, navodi se u specijalnom izvještaju.

Posljednjih nekoliko godina ova institucije u prosjeku zaprimi oko 120 žalbi na rad ovih centara ili službi. Ove godine do 10. oktobra već je bilo 96 predmeta u kojima su odgovorne strane ovi centri.