Društvo

Revizori dali negativnu ocjenu Bolnici Trebinje "Nezakoniti v.d. direktora isplaćuje sebi uvećanu naknadu"

Vršilac dužnosti direktora bolnice u Trebinju ovu dužnost obavlja znatno duže nego što to zakon definiše. Ovom javnom funkcioneru se isplaćuje naknada za pripravnost za sve dane vikenda iako u evidenciji ne stoji da je bio pripravan.

Revizori dali negativnu ocjenu Bolnici Trebinje "Nezakoniti v.d. direktora isplaćuje sebi uvećanu naknadu"
FOTO RADIO TREBINJE/RAS SRBIJA
Nedeljko Lambeta

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala negativno mišljenje o finansijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje za 2021. godinu.

Vršilac dužnosti direktora bolnice imenovan je 9. decembra 2020. godine na period od 60 dana, a po isteku navedenog perioda imenovanje iste osobe za vršioca dužnosti rađeno je u kontinuitetu, do završetka ove revizije, što nije u skladu sa članom Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske kojim je propisano da se imenovanja na kraći period (najviše dva mjeseca) ne mogu ponoviti.

Ovo su naveli revizori, a vršilac dužnosti direktora trebinjske bolnice od 9. decembra 2020. godine je Nedeljko Lambeta. Dakle, tu funkciju obavlja već duže od dvije godine. Imenovanje direktora bolnice nije provedeno po javnom konkursu, kako je to propisano članom Zakonom o sistemu javnim Statutom javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje – upozorili su revizori.

Osim toga, revzori su upozorili na još jednu nezakonitost – bolnica je u toku 2021. godine zaključila ugovore o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje poslova medicinskog tehničara koji su po svojoj prirodi takvi da traju duže od 90 dana, što nije u skladu Zakonom o radu. Takođe, po osnovu ugovora o djelu angažovani su izvršioci za poslove patologa, biohemičara, nutricioniste, medicinskog tehničara i druge poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost bolnice, što takođe nije u skladu sa članom Zakonom o radu – napominju revizori.

Obračun plata i ostalih primanja zaposlenim u Bolnici nije u potpunosti vršen u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS i  Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti zdravstva.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

– Tako je obračun naknade za pripravnost direktoru i glavnoj sestri (utvrđena odlukom o pripravnosti od 1.marta 2009. godine) u iznosu od 1,5 odsto osnovne plate vršen je za sve dane vikenda, iako navedeni dani u evidenciji o prisustvu zaposlenih na radunisu evidentirani kao vrijeme provedeno u pripravnosti – objašnjavaju revizori.

Dalje, obračun plate zaposlenom vršen je za puno radno vrijeme, iako je u evidenciji prisustva zaposlenog na radu evidentiran znatno manji broj časova rada.– Zaposlenima su prekovremeni sati obračunavani kao redovan rad, što nije u skladu sa Zakonom o platama. Propisano je da se prekovremeni rad preračunava tromjesečno u slobodne dane i sate – ističu revizori.

Obračun uvećanja plate od 20 odsto rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica vršen je na osnovnu platu zaposlenog, što nije u skladu sa Zakonom o platama kojim je propisano da se uvećanje primjenjuje na prosječnu platu zaposlenih sa visokom stručnom spremom te organizacione jedinice. Neusklađenost je otklonjena do završetka revizije i shodno tome nije data preporuka.

Osnovna plata zaposlenima za rad na dane državnog praznika i druge dane u koje se po zakonu ne radi uvećana je za 150 odsto, što nije u skladu sa članom Posebnim kolektivnim ugovorom kojim je propisano da se plata radnika po navedenom osnovu uvećava za 50 odsto.

Naknada troškova prevoza zaposlenima kod dolaska na posao i povratka s posla u 2021. godini isplaćivana je u fiksnom iznosu, koji ne predstavlja iznos pune cijene prevozne karte u javnom saobraćaju shodno Posebnom kolektivnom ugovoru.

Pročitajte još

Internim aktom nisu definisani uslovi i način korišćenja sredstava reprezentacije, niti pravo na naknadu troškova mobilnog telefona.

Inače, trebinjska bolnica nalazi se na listi najvećih poreskih dužnika i na kraju novembra, po podacima Poreske uprave RS, duguju oko 6,9 miliona KM.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu
Prihvati notifikacije