Društvo

"NISAM ČITAO, ALI IMAM STAV" Koliko su studenti u BiH informisani, koliko skloni PREDRASUDAMA I BUNTU

Više od polovine studenata, koji su odgovarali na pitanje "da li je Dejtonski sporazum položio ispit", priznali su da ovaj dokument nisu pročitali, a novine čita svega jedan odsto mladih akademaca.

"NISAM ČITAO, ALI IMAM STAV" Koliko su studenti u BiH informisani, koliko skloni PREDRASUDAMA I BUNTU
FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

Istraživanje, koje su nedavno proveli studenti Fakulteta političkih nauka u Banjaluci na svim javnim i nekolikoprivatnih univerziteta u cijeloj BiH, pokazalo je studenti nisu dovoljno i kvalitetno informisani i da su politički pasivni.

Čak 75 odsto studenata se informiše isključivo putem interneta, a autori istraživanja upozoravaju da bi „u nekim narednim istraživanjima trebalo posvetiti pažnju analizi sadržaja, koji se preuzimaju sa interneta“. Postavlja se, naime pitanje da li studenti vode računa o tome šta čitaju ili gledaju preko interneta i kome i na osnovu čega vjeruju.

Svega jedan odsto studenata čita novine, dok se njih 16 odsto informiše putem televizije. Za osam osto studenata izvor informacija je „razgovor s drugim ljudima“.

Pročitajte još

Ipak, na pitanje  da li sebe smatraju dovoljno informisanima, 61 odsto ispitanika je odgovorilo potvrdno, što je po mišljenju istraživačkog tima ipak nedovoljno, s obzirom na to da se radi o budućim akademskim građanima.

I inače, slaba informisanost studenata, pogotovo na fakultetima društvenih nauka, je odavno ozbiljan problem.

Čak 15 odsto studenata u BiH priznaje da su skloni predrasudama i stereotipima.

Studenti se ne mogu podičiti ni političkim angažmanom. Na pitanje „da li ste politički aktivni“ njih 28 odsto odgovorilo je sa „ne“, dok dodatnih 54 odsto ispitanika svoj „aktivizam“ svodi na glasanje na izborima. Na mitinzima i protestima učestvuje svega tri odsto studenata.

Dakle, ne bune se, mada nisu zadovoljni situacijom u društvu.

Bez obzira na nacionalnu i entitesku pripadnost velika većina studenata smatra da BiH uništavaju „populističke politike i zloupotreba prošlosti“, neravnoteža nacionanih interesa je problem za njih 22 odsto, a pristrasnost međunarodne zajednice za 18 odsto ispitanika. Samo šest odsto studenata veruje da je glavni problem u BiH njen dejtonski ustav.

Sve u svemu, samo tri odsto studenata je zadovoljno situacijom u BiH, pokazalo je istraživanje, koje je provedeno uz podršku Fondacije “Fridrih Ebert” u BiH.