Regioni

NOVE ŠANSE ZA RAZVOJNE PROJEKTE Potpisana saradnja razvojnih agencija Trebinja i Banjaluke

Razvojne agencije Trebinja i Banjaluke potpisali su danas su Trebinju sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

NOVE ŠANSE ZA RAZVOJNE PROJEKTE Potpisana saradnja razvojnih agencija Trebinja i Banjaluke

Direktor trebinjske Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Dražen Bošković je rekao da je saradnja razvojnih agencija u prvom redu usmjerena na upoznavanje sa potencijalima, a potom i prepoznavanje razvojnih prioriteta dva grada.

On je dodao da bi u nastavku trebalo da se izrade konkretni projekti i aplicira prema javnim izvorima finansiranja i međunarodnim donatorima, a drugi cilj je unapređenje rada dvije organizacije kroz razmjenu iskustava i primjere dobre prakse.

Mario Milanović direktor Gradske razvojne agencije Banjaluka je istakao da će sporazum omogućiti da i trebinjska razvojna agencija  bude članica TERIS grupacije, koja okuplja najveće agencije regiona iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH.

-Šansa da Trebinje bira razvojne projekte koji su u skladu sa potencijalima i interesima grada je veliki korak naprijed, koji se postiže današnjim sporazumom- ocjenio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

On je dodao da banjalučka razvojna agencija ima i garantni fond, o čijem osnivanju i Trebinje ozbiljno razmišlja.