Društvo

NOVOST ZA UNIVERZITETE Ko ne bude akreditovan neće moći ni da izdaje diplome

Visokoškolske ustanove u RS koje imaju dozvolu za rad ubuduće će biti dužne da podnesu zahtjev za akreditaciju ustanove i studijskog programa najkasnije dvije godine nakon što dobiju tu dozvolu, dok je sada akreditacija praktično dobrovoljna, s ciljem vrednovanja dostignutog nivoa kvaliteta. One ustanove koje ne budu akreditovane, ubuduće neće moći ni da izdaju diplome.

NOVOST ZA UNIVERZITETE Ko ne bude akreditovan neće moći ni da izdaje diplome
Foto: UNBL/RAS Srbija

Ova novost predviđena je prednacrtom novog zakona o visokom obrazovanju koji je pripremilo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Cilj je, tvrde u ministarstvu, da se obezbijedi kvalitet u radu visokoškolskih ustanova.

Eksterna evaluacija, a posebno akreditacija je jedan od kriterijuma da biste nekome dopustili da se nađe u sistemu visokog obrazovanja RS. Status akreditovane ustanove podrazumijeva da on ispunjava kvalitete koji su propisani i ovim zakonom i evropskim standardima. Ako neko nije akreditovan, on je po sadašnjem zakonu mogao da obavlja te poslove, ali rizikujući pritom dalje karijere svoj studenata. Zato se sada propisuje obavezna akreditacija – objašnjava za Srpskainfo resorni ministar Srđan Rajčević.

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Po njegovim riječima, postupci akreditacije, te obezbjeđenje kvaliteta regulišu se posebnim zakonom o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju, koji je takođe pripremljen zajedno sa zakonom o visokom obrazovanju.

Nacrte ova dva zakona koji donose velike promjene u ovoj oblasti u četvrtak je, podsjećamo, utvrdila Vlada RS.

– Daćemo novu ulogu i veću nadležnost sadašnjoj Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS, koja prerasta u Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i imaće nadležnosti u pogledu osiguranja kvaliteta, od monitoringa do primjene evropskih standarda, u oblasti licenciranja visokoškolskih ustanova, odnosno početne akreditacije koja je osnov za izdavanje dozvole za rad, kao i u oblasti priznavanja stranih visokoškolskih isprava – kaže Rajčević.

Nacrtom zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS uređuju se obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, te postupci početne akreditacije, akreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.

Kako je navedeno, osnovni ciljevi zakona usmjereni su ka uspostavljanju kulture kvaliteta u visokom obrazovanju što dugoročno obezbjeđuje jedini siguran put razvoja visokog obrazovanja RS.