Politika

ODLUKE SAVJETA MINISTARA BIH Graničnoj policiji 300 kadeta, Srebrenici 1,5 miliona KM

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH, donio Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou BiH u 2020, kojim je predviđeno zapošljavanje 300 kadeta u Graničnu policiju do kraja aprila 2022.

ODLUKE SAVJETA MINISTARA BIH Graničnoj policiji 300 kadeta, Srebrenici 1,5 miliona KM
FOTO: SAVJET MINISTARA BIH

Prema planu, prva grupa od 125 kadeta za čin policajca i 25 kadeta za čin mlađeg inspektora trebalo bi da započne školovanje 1. januara 2021. godine, a da se zaposle u septembru 2021. (policajci), odnosno u maju 2021. godine (mlađi inspektori).

Evropska komisija je u sklopu projekta pomoći BiH u upravljanju migracijama “IPA Special measures III”, između ostalog, odobrila finansiranje troškova osnovne obuke za 300 kadeta Granične policije u iznosu od 2.250.000 KM. Ova sredstva će biti operativna u septembru 2020.

Pomoć za Srebrenicu

Takođe, Savjet ministara BiH iz tekuće budžetske rezerve odobrio je 1,5 miliona KM za podršku jednoglasno usvojenim infrastrukturnim projektima u opštini Srebrenica. Radi se o preostalom dijelu obećane pomoći Savjeta ministara BiH razvoju opštine Srebrenica, koja je u iznosu od dva miliona najavljena na Investiciono-razvojnoj konferenciji u novembru 2015.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
Srebrenica

Dva miliona KM za povratak

– Savjet ministara BiH donio je Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za povratak BiH, u iznosu od dva miliona KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata u vezi sa Aneksom VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije RS, Vlada Brčko Distrikta BiH i Fond za povratak BiH su potpisali Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2020. godini. Ukupan iznos sredstava udruženih na osnovu ovog sporazuma je 2.125.000,00 KM, a biće utrošen za finansiranje projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika te projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici. Projekte će odobravati Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH – saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Sporazum o finansiranju poljoprivrede

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog sporazuma o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP), u vrijednosti od 11.787.000 evra. Projekat se odnosi na cijelu teritoriju BiH, u 90 opština podijeljenih u 10 klastera, s ciljem poboljšanja životnog standarda na projektnom području. Očekivani ishodi su povećanje proizvodnje, profitabilnost i angažovanje mladih u agrobiznisu.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Očekuje se korist za 8.650 direktnih korisnika iz ciljnih domaćinstava i za oko 5.000 indirektnih korisnika zbog povoljnih ulaganja u infrastrukturu. Federaciju BiH će dobiti 60 odsto, a Srpska 40 odsto novca. Rok otplate je 18 godina, uz grejs period od tri godine.

Arbitraža

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Pravobranilaštva BiH o realizaciji zaključka sa 8. sjednice Savjeta ministara održane 11.6.2020. godine, koji se odnosi na arbitražni postupak u vrijednosti većoj od 51 milion KM.

Data je saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srpske u vezi sa arbitražnim postupkom, u vrijednosti od 51.294.000 KM, u predmetu po tužbi Nita Gapta, Navina Agarvala i Aša industris, Inc. (Usha Industries, INC) protiv BiH radi naknade štete, a u vezi sa ulaganjem tužilaca u „Krajina osiguranje“ a.d. Banjaluka, prema pravilima Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija ovlašten je da potpiše ovaj sporazum. Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da Sporazum dostavi Vladi RS radi potpisivanja.

Pročitajte još

Stambeno zbrinjavanje

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o provođenju Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB) i BiH u vezi sa Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zaduženo je da u svojstvu vodeće institucije nastavi rad na osiguranju neophodnih ljudskih resursa, kao i materijalnih i finansijskih sredstava za troškove implementiranja u saradnji sa nadležnim ministarstvima i drugim organima.

– Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH procijeniće nedostajuće doprinose i u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH predložiti Savjetu ministara BiH modalitete osiguranja nedostajućih sredstava do kraja provođenja projekta u junu 2022. Regionalni stambeni program (RSP) je zajednička inicijativa BiH, Gore, Hrvatske i Srbije, čiji cilj je da sveobuhvatno doprinese rješavanju dugotrajne raseljeničke situacije nastale kao posljedica sukoba iz perioda 1991 – 1995. na teritoriji bivše Jugoslavije – navode u saopštenju.