Biznis

Ovo piše u prijedlogu budžeta za sljedeću godinu: Za penzije 1,7 milijardi maraka, veći iznosi za boračka davanja, povećanje plata sudija i tužilaca

Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu u iznosu od 5.735.000.000 KM, što je za 212 miliona ili 4 odsto više od rebalansa budžeta za 2023. godinu.

 ulica kralja petra prvog karadjordjevića
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Planirano je da za penzije bude izdvojeno milijarda i 785 miliona KM, što je za 11 odsto više u odnosu na rebalans za 2023. godinu. Iznosi koji se izdvajaju za boračka davanja biće veći za 38 odsto u odnosu na rebalans i iznosiće 467,5 miliona KM. Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu planirana su sredstva za usklađivanje platnih koficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture, a koji imaju platni koeficijent niži od platnog koeficijenta pete platne grupe (viši stručni saradnik sa visokom stručnom spremom). U skladu sa Zakonom o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj su prijedlogom budžeta planirana sredstva za povećanje plata sudija i tužilaca u iznosu od 4,1 miliona KM.

Pročitajte još

Doznake na ime socijalne zaštite lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica, stipendije i za prevoz učenika koje se isplaćuju iz budžeta iznosiće 512,5 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 136,3 miliona KM, odnosno 36 odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom.

Od januara 2024. godine planirano je da se mjesečni borački dodatak obračunava po osnovici od 3 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Uvećane su i doznake za porodične, lične i civilne invalidnine, u ukupnom iznosu od 15,4 miliona KM. U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za pružanje finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, u iznosu od 60 miliona KM, što je u skladu sa brojem korisnika ovog prava.

Sredstva namijenjena za program socijalnog zbrinjavanja radnika planirana su u iznosu 6 miliona KM. Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu, planiran je budžetski deficit u iznosu od 200,7 miliona KM, što u odnosu na iznos budžetskog deficita od 255,4 miliona KM, definisanog rebalansom budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, predstavlja umanjenje za 54,6 miliona KM.

Bonus video:

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu
Prihvati notifikacije