Društvo

Poslanici traže ista prava za sve majke u Brčkom

Izmjene zakona o socijalnoj zaštiti i o dječijoj zaštiti u Brčko distirku na poslijednjoj sjednici Skupštine nisu razmatrane zbog uloženih amandmana na novine koje bi zakoni donijeli.

Poslanici traže ista prava za sve majke u Brčkom
FOTO: RAS SRBIJA/RAS SRBIJA

Naime, amandmane su uložili poslanici svih političkih partija, a Vlada Brčko distrikta većinu nije podržala iz tehničkih razloga jer se odnose na odredbe koje nisu predmet izmjena i dopuna koje je Skupština usvojila u prvom čitanju.

Među amandmanima čija će sudbina biti poznata na narednom skupštinskom zasjedanju, su prijedlozi da se izjednjače prava na nadnadu za nezaposlene majke sa pravom, koje nakon poroda imaju zaposlene majke. To podrazumjeva da se pravo na majčinski dodatak nezaposlenih majki sa tri meseca produži na 12 mjeseca, te da se za blizance, treće i svako naredno dijete isplaćuje tokom 18 mjeseci.

Takođe se traži da umjesto 15 odsto majčinski dodatak za nezaposlene majke iznosi 50 odsto prosječne mjesečne plate, i da se jednokratna pomoć za opremu svakog novoređenog djeteta bez obzira na materijalni status porodice sa 25 odsto poveća na 100 odsto prosječne mjesečne plate u Brčko distriktu.

Istovremeno, Vlada Brčkog je prihvatila amandmane i uputila na usvajanje one koje se odnose na uvrštavanje djece i odraslih sa rijetkim oboljenjima u kategoriji osoba koja bi dobijala dodatak za njegu i pomoć, kao i produženje roka za predaju zahtjeva za opremu novorođenčadi sa 60 na 180 dana.

Naime, nezvanična procjena je da bi amandmani na ova dva zakona iznosila dodatna tri miliona KM u budžetu, pored već predviđenih 900.000 KM koliko će biti isplaćeno za isplatu naknada za tuđu njegu i pomoć.

Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti predviđene su četiri kategorije korisnika prava na tuđu njegu i pomoć, koja bi se kretala od pet odsto prosječne plate u Distriktu iz prethodne godine za lica sa najmanjim stepenom zavisnosti od drugog lica do 20 odsto za korisnike koji u potpunosti zavise od tuđe njege i pomoći, što bi iznosilo oko 160 KM mjesečno. I na ovu izmjenu je uložen amandman kojim se traži povećanje predloženih procenata i iznosa naknade.

Zajedničko za oba zakona je uvođenje ograničenja koje se odnosi na prijavu prebivališta, pa će prava iz oblasti dječije i socijalne zaštite moći koristiti samo lica koja su u Brčko distriktu prijavljena najmanje dvije godine.

Novčana pomoć

Prema podacima Pododjeljenja za socijalnu zaštitu stalnu novčanu pomoć u Distriktu prima 950, a tuđu negu i pomoć oko tri hiljade kosinika. Dječiji doplatak koristi oko četiri i po hiljade porodica  za oko osam hiljada djece. Izmjenama Zakonom o dječijoj zaštiti predviđeno je da prvo na dodatak uvećan za 50 odsto dobiju djeca bez oba ili jednog roditelja, djeca bez roditeljskog staranja, djeca invalida od prve do šeste kategorije i samohranih roditelja bez obzira na imovinske uslove, a dečiji dodatak predviđen je i za djecu smještenu u ustanove dječije i socijalne zaštite i socijalno-obrazovne ustanove.