Politika

PRAVDA, POMIRENJE I MIR Zbog čega treba usvojiti revidiranu strategiju za rad na predmetima RATNIH ZLOČINA

Misija OEBS u Bosni i Hercegovini pozvala je juče Savjet ministara BiH da bez daljeg odlaganja usvoji revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je predložena još prošle godine.

PRAVDA, POMIRENJE I MIR Zbog čega treba usvojiti revidiranu strategiju za rad na predmetima RATNIH ZLOČINA
FOTO: OEBS/RAS SRBIJA

Iz Misije OEBS je saopšteno da Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina sadrži mjere za prevladavanje preostalih izazova koji koče efikasno procesuiranje ovih predmeta.

Dodaju da će Revidirana strategija doprinijeti ostvarenju pravde za žrtve ratnih zločina i pružiti podršku zemlji, na njenom putu prema pomirenju i trajnom miru.

Revidirana strategija, između ostalog, obuhvata nove rokove za okončanje svih predmeta ratnih zločina; kriterije za ocjenu složenosti i raspodjelu predmeta; ujednačavanje sudske prakse; procjenu ljudskih i materijalnih resursa; regionalna saradnju, te pojačan nadzor Nadzornog tijela nad provođenjem Strategije.

Šef Misije OEBS Brus Berton kazao je da prijedlog Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina unapređuje kriminalno-politički okvir za postupanje nadležnih institucija u ovim predmetima.

Foto: RAS Srbija
Foto: RAS Srbija

Berton je pojasnio da Revidirana strategija donosi najmanje tri bitne prednosti. Prva je da se omogućava veća prohodnost činjenično i pravno manje složenih predmeta na nivo entiteta i Brčko distrikta BiH čime se omogućava Tužilaštvu BiH da svoje resurse usmjeri na najsloženije predmete ratnih zločina, što je njihova i osnovna zadaća.

Druga se odnosi na to da se Revidiranom strategijom propisuje izraženija uloga Nadzornog tijela za provođenje Strategije i uspostavlja osnov za propisivanje disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija za postupanja suprotna cilju i svrsi Strategije. Konačno, ona predviđa i unaprijeđenje normativnog okvira za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva u parničnom postupku.

Sve su to razlozi zbog kojeg Misija poziva Savjet ministara BiH da bez odlaganja usvoji Prijedlog Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina- rekao je Berton.

Iz OEBS podsjećaju da je Državna  strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena 2008. godine, ali da ju je potrebno revidirati zbog efikasnijeg rada pravosuđa kada su u pitanju ratni zločini.

OEBS je u tematskom izvještaju o provedbi Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koji je predstavljen juče u Bihaću, detaljno prikazao napredak koji je ostvarilo pravosuđe BiH od 2008. godine do danas.

Naveli su da je pravosuđe ostvarilo značajan napredak u postizanju pravde za žrtve ratnih zločina, između ostalog, procesuiranjem većine predmeta „kategorije A“ Pravila puta i mnogih drugih predmeta koji nisu bili obuhvaćeni postupkom  Pravila puta.

– U zadnje vrijeme, predmeti „kategorije A“ su u fokusu interesovanja javnosti, uključujući i navode da je pravosuđe BiH ove predmete ignorisalo ili sakrilo. S  tim  u  vezi,  OEBS je uočio da postoji nedostatak jasnih informacija u javnosti o četiri najznačajnija pitanja – navodi se u izveštaju OEBS.

Dodaje se da je jedno od pitanja napredak koji je pravosuđe ostvarilo od usvajanja Državne strategije do sada, a drugo trenutni status u pogledu procesuiranja predmeta ratnih zločina.

– Šta  su  predmeti „kategorije A“ i koji je nivo njihove složenosti u odnosu na druge neriješene predmete, te koji su razlozi zbog kojih je potrebno revidirati Strategiju – samo su neka od pitanja koja je po mišljenju OEBS potrebno odgovoriti javnosti.

Podsjećamo Savjet ministara BiH je u aprilu 2017. godine formirao Radnu grupu koja je imala zadatak da razmotri pitanja u vezi sa provođenjem Strategije i pripremi revidiranu Strategiju.

Godinu dana kasnije Radna grupa je dostavila svoj prijedlog Revidirane strategije Savjetu ministara koje je planiralo razmatranje ovog prijedloga na sjednici od  3. jula 2018. godine. Međutim, tokom sjednice je ova tačka  skinuta sa dnevnog reda i nije poznato kada će biti razmatrana.

Procesuirani predmeti

Zaključno sa decembrom 2017. godine, pravosudni organi BiH procesuirali su 473  predmeta ratnih zločina, uključujući i većinu predmeta iz „kategorije A“ Pravila puta.

U okviru postupka Pravila puta, kako navode u OEBS, identifikovano je više od 800 osoba za koje je ocjenjeno da spadaju u „kategoriju A“. Zaključno sa prvim dijelom 2018.  godine, pravosuđe BiH je pokrenulo postupke u odnosu na više od 560 ovih lica, odnosno 70 odsto od ukupnog broja.