Društvo

PRIHODI 2,2 MILIJARDE KM Usvojen Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za period od 1. januara do 30. juna ove godine, prema kojem su planirani prihodi i primici ostvareni u iznosu od 2,2 milijarde KM, što je za 20 odsto više u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

PRIHODI 2,2 MILIJARDE KM Usvojen Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta
FOTO: VLADA RS

Budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 1,4 milijarde KM, što je za tri odsto više u odnosu na planirani Budžet za prvih šest mjeseci.

Prihodi od direktnih poreza ostvareni su u iznosu od 712,5 miliona KM, što je za šest odsto više u odnosu na planirani Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine. Indirektni porezi su viši za četiri odsto u odnosu na plan i iznose 646,9 miliona KM, saopšteno je nakon današnje sjednice.

Kada se ukupno ostvareni prihodi i primici budžetskih korisnika umanje za dio koji je ostvaren kroz međusobne transakcije korisnika, ukupni konsolidovani prihodi i primici u periodu 1.1- 30.6. iznose 2,4 milijarde KM.

Pročitajte još

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 1,8 milijardi KM, što je za tri odsto manje u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iskazani u iznosu od 1,5 milijardi KM, što je za dva odsto manje u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine.

Kada se ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžetskih korisnika umanje za dio koji je realizovan kroz njihove međusobne transakcije, ukupni konsolidovani rashodi i izdaci u periodu 01.01.-30.06.2021. godine su iskazani u iznosu od 1,9 milijardi KM.

Izdaci za otplatu dugova u prvoj polovini 2021. godine iznose 253,9 miliona KM, što je za 10 odsto manje u odnosu na Budžet za prvih šest mjeseci 2021. godine. Ino-dug je u prvoj polovini 2021. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 132,3 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 163,7 miliona KM.

Prihvati notifikacije