Politika

ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA MOŽE DA POČNE Odbijena žalba grupe ponuđača

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH odbacila je danas žalbu grupe ponuđača na odluku CIK BiH u postupku nabavke štampanja i pakovanja glasačkih listića za lokalne izbore.

ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA MOŽE DA POČNE Odbijena žalba grupe ponuđača
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

To praktično znači da firma koja je ranije dobila posao, a to je “Unioninvestplastika” Sarajevo, može da počne štampanje glasačkih listića nakon što sa CIK sklopi konačan ugovor.

– Mi smo u najkraćem mogućem roku nakon što smo dobili dokaz da je žalitelj uplatio obaveznu naknadu za pokretanje žalbenog postupka, razmatrali žalbu grupe ponuđača izjavljenu na odluku CIK BiH o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga i štampanja i pakovanja glasačkih listića na lokalne izbore. Naš zaključak je sljedeći: odbacuje se žalba grupe ponuđača, jer je ista izjavljena od neovlaštene osobe – rekla je za Srpskainfo predsjednica Kancelarije Željka Klobučar.

Krenimo redom. Kancelarija za razmatranje žalbi je prvo razmotrila procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe. To znači da je bila obavezna da provjeri tri pretpostavke: Da li je žalba dopuštena, da li je blagovremena i da li je izjavljena od ovlaštene osobe. Klobučar kaže da je utvrđeno su prva dva preduslova ispunjena, ali ne i treći.

-Utvrđujući procesne pretpostavke, vidjeli smo da je žalbu izjavio advokat iz Banjaluke, da mu je punomoć potpisao član grupe koja se žalila, koji jeste lider te grupe, ali u skladu sa njihovim međusobnim, konzorcionim ugovoru, isti nije imao mogućnost da samostalno potpisuje punomoć advokatu, niti da sam eventualno izjavljuje žalbu, bez saglasnosti ostalih članova. Zbog toga je ovo tijelo procesno riješilo tu žalbu, dakle odbacilo je – rekla je Klobučar.

Imala je poruku i za Centralnu izbornu komisiju BiH, koja kao ugovorni organ sklapa posao za štampanje glasačkih listića.

-Dužna sam reći da je bilo pravo i obaveza ugovornog organa, dakle CIK BiH, da prvo utvrdi ove procesne pretpostavke. Dakle, i CIK je mogao u vrijeme kada je dobio žalbu utvrditi da li je, ili nije, izjavljena od ovlaštene osobe. Ali, oni su to pustili, uradili smo to mi – kaže Klobučar.

Prema njenim riječima, zaključak Kancelarije za razmatranje žalbi je konačan, što znači da posao sa glasačkim listićima može da bude nastavljen.

-Više ne postoji mogućnost žalbe. Jedino postoji mogućnost da eventualno žalilac u svojstvu tužioca pokrene tužbom upravni spor kod Suda BiH. Međutim, to ne odgađa izvršenje našeg zaključka, osim u izuzetnim situacijama kada tužilac zahtijeva da sud odobri odgodu izvršenja. Ali, vjerujte, u dosadašnjoj praksi to se nije desilo – zaključuje Klobučar.

Podsjećamo, žalbu je podnijela grupa ponuđača u sastavu  „Atlantik“ iz Banjaluke, te kompanije „Igepa bh“ i „Farma prom“ iz Sarajeva nakon što je CIK BiH za posao vrijedan 805.528 KM kao najboljeg ponuđača izabrala štampariju “Unioninvestplastika”.