Politika

SUD BiH ODBACIO ZAKLJUČKE Neutemeljene ocjene proširenog tužilačkog kolegijuma

Sud BiH odbacio je danas zaključke proširenog tužilačkog kolegijuma kojim se akt ovog suda od 28. jula o nepravilnostima uočenim u praksi neutemeljeno ocjenjuje kao opstrukcija rada Tužilaštva, a posebno opstrukcija rada u aktivnim predmetima.

SUD BiH ODBACIO ZAKLJUČKE Neutemeljene ocjene proširenog tužilačkog kolegijuma
FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

Iz Suda BiH navode da je riječ o netačno predstavljenom stanju stvari i krivo stvorene slike u javnosti.

Pojašnjava se da je predsjednik Krivičnog odjeljenja, nakon elektronske sjednice zbog epidemije virusa korona i više usmenih konsultacija, uputila akt na ruke glavnog tužioca BiH Gordane Tadić i četiri šefa odsjeka Tužilaštva BiH, a ne, kako se to netačno navodi, samo pojedinim rukovodiocima i tužiocima.

– Akt sadrži zaključak o uočenim nepravilnostima u praksi, suprotnih članu 35. Zakona o krivičnom postupku BiH, što je kao povreda odredaba procesnog zakona utvrđeno u ranijim presudama Apelacionog odjeljenja Suda – navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH ističu da je ovaj akt međuinstitucionalne saradnje upućen s ciljem vraćanja postupanja Tužilaštva u zakonite okvire, a ne s ciljem opstrukcije njegovog rada.

U Sudu BiH kažu da su iznenađni stavom Tužilaštva kojim se predmetni akt ocjenjuje kao “opstrukcija”, te da ih posebno začuđuje zašto ova pravosudna institucija izlazi u javnost sa netačnim informacijama i krivim predstavljanjem stanja stvari.

-Sud BiH ne uviđa drugi razlog nego pravljenje medijskog spektakla, koji ima za cilj narušavanje autoriteta i ugleda suda – navodi se u saopštenju.

Takođe, navode iz Suda BiH, začuđuje stav Tužilaštva BiH da će zatražiti izjašnjavanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta o aktu Suda, kako ne bi nastupile štetne posljedice, te da će isti biti upućen i Disciplinskom tužiocu.

“Navedeni stav začuđuje iz razloga što niti VSTS BiH niti Kancelarija disciplinskog tužioca nemaju niti jednu nadležnost u ovom pitanju, a što bi Tužilaštvo trebalo znati”, napominje se u saopštenju.

Takođe, Sud BiH ovim aktom nije ništa naložio niti je pokušao narediti bilo šta, već je dao svoje mišljenje o navedenom problemu.

-S obzirom na navedeno, ne postoji nikakvo uporište o nastupanju bilo kakvih štetnih posljedica usljed ovog akta. Stoga, Sud poziva Tužilaštvo da ne dezavuiše javnost najavama pokretanja postupaka pred VSTS i Kancelarijom disciplinskog tužioca, za šta ovi organi uopšte nisu nadležni – navodi se u saopštenju.

Napominje se da će Sud BiH radi zaštite integriteta ove institucije preduzeti sve zakonom predviđene mjere.

Sud BiH podsjeća Tužilaštvo BiH, da je, shodno svojoj poziciji u ustavnom poretku i u skladu sa važećim propisima, itekako nadležan zauzimati stavove, davati mišljenja, pa čak i izdavati pravno obavezujuće stavove o ostvarivanju vladavine prava u praksi, a naročito davati mišljenja važna za zakonito preduzimanje procesnih radnji tužilačkim i policijskim institucijama nad kojima ostvaruje svoju jurisdikciju.