Politika

SVI U BIH DA URADE ISTO Omudsmeni pozdravili usvajanje zakona o suđenju u razumnom roku u Srpskoj

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozdravljaju usvajanje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku od Narodne skupštine Republike Srpske.

SVI U BIH DA URADE ISTO Omudsmeni pozdravili usvajanje zakona o suđenju u razumnom roku u Srpskoj
FOTO: FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
Narodna skupština

Kako kažu, na ovaj način se provodi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP-1356/17 iz 2018. godine kojom je vlastima naloženo da zakonski urede zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

– Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazuju da su i zakonska rješenja veoma kvalitetna, kao što je regulisanje zahtjeva za ubrzanje postupka, koji je dosada sa aspekta prava stranke bio regulisan prvenstveno Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju – navode u saopštenju.

Pročitajte još

Najvažnija izmjena je omogućavanje tužbe za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku i na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

– Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju Savjet ministara BiH, Vladu Federacije BiH i Vladu Brčko distrikta BiH da nastave aktivnosti na uređenju ove materije – kažu u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.