#Porodica

Gorka starost
kolumne Milkica Milojević

Gorka starost

„Bolje bi mu bilo da je poginuo u ratu. Otišao bi s ovog svijeta uvjeren da je imao divnu djecu i otadžbinu za koju je vrijedilo dati život. Ne bi dočekao da se pati, sam i napušten.“

Scroll Up