Društvo

U dugovima do guše: Samo za plate radnicima, poreze i doprinose, Šume RS duguju više od 20 miliona maraka

Javno preduzeće „Šume Republike Srpske“ na kraju prošle godine za plate zaposlenih dugovalo je više od 14 miliona KM, a za poreze i doprinose više od šest miliona KM.

GRANICA POSTOJI BILBORD , NE DAMO ŠUME
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Prema izvještaju Centralne popisne komisije (CPK) koji je prošle sedmice usvojio Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća, najveći dug za plate ima šumsko gazdinstvo „Vučevica“ Čajniče koje zaposlenima na ime plata duguje više od 983.000 KM,

Slijedi ŠG „Ribnik“ koje za plate duguje 961.000 KM, zatim ŠG „Doboj“ sa 880.000 maraka duga, potom „ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš koje radnicima duguje više od 867.000 KM, „Romanija“ Sokolac sa 827.000 KM, „Borja“ Teslić sa dugom od 770.000 KM, „Zelengora“ Kalinovik sa 702.000 KM i „Visočnik“ Han Pijesak koje duguje 681.000 KM.

Više od pola miliona maraka za plate duguju i ŠG „Gradiška“, čiji je dug 596.000 K), te ŠG „Banjaluka“ sa dugom od 579.000 KM, „Čemernica“ Kneževo sa 553.000 KM. „Drina“ Srebrenica sa 523.000 i „Gorica“ Šipovo sa 514.000 KM.

Kada je riječ o obavezama za poreze i doprinose, naviše duguje „Visočnik“ Han Pijesak, čak 786.000 KM, zatim ŠG „Gradiška“ sa 544.000 KM duga, „Oštrelj“ Drinić 504.000 KM, te šumska gazdinstva „Vrbanja“ Kotor Varoš i „Maglić“ Foča koja duguju po 458.000 KM.

U knjigama jedno, u šumi drugo

Interesantno je da je Direkcija „Šuma Srpske“ zaključno sa prošlom godinom imala obaveze za plate u iznosu od 391.000 KM, ali uprava svojim zaposlenima redovno plaća poreze i doprinose, jer po tom osnovu duguje samo 6.700 KM.

Nadzorni odbor „Šuma Srpske“ usvojio je izvještaj Centralne popisne komisije koja je konstatovala da kod pojedinih šumskih gazdinstava postoji značajno odstupanje u pogledu popisanih količina šumskih drvnih sortimenata (ŠDS) u odnosu na knjigovodstveno stanje, piše Kapital.

Pročitajte još

„Značajna odstupanja postoje u ŠG „Oštrelj“ Drinić, „Panos“ Višegrad, „Čemernica“ Kneževo, „Lisina“ Mrkonjić Grad i „Milići“ iz Milića. Kao obrazloženja manjka navode se mjerenje prečnika ŠDS sa kojih je otpala kora u vrijeme vršenja popisa, razlike u mjerenju prilikom različitih faza rada , otežan pristup ŠDS u pojedinim slučajevima, te nemogućnost tačnog mjerenja dimenzija ŠDS u uslovima dubokog sniježnog pokrivača“, navodi se u izvještaju popisne komisije.

Navedena obrazloženja za ukupni manjak ŠDS, navodi se dalje u izvještaju CPK, kod navedenih šumskih gazdinstava nisu u potpunosti prihvatljiva.

– Predlažemo da se utvrde razlozi nastalih razlika u pogledu viška-manjka ŠDS i utvrdi odgovornosti za nastanak manjka ŠDS, te da se vrijednost manjkova u slučaju utvrđene odgovornosti knjiži na teret odgovornih lica, a da se vrijednost viška ŠDS knjiži u korist prihoda – preporučila je popisna komisija, a usvojio Nadzorni odbor.

“Prointer” otklanja nedostatke

Kod ostalih organizacionih dijelova, kaže se dalje u izvještaju CPK, gdje se razlike, višak ili manjak, utvrđene po popisu u odnosu na knjigovodstvena stanja nalaze u granicama tolerancije, predloženo je da se manjak ŠDS knjiži na teret rashoda, a vrijednost viška ŠDS u korist prihoda.

Centralna popisna komisija navodi da su u toku popisa ŠDS i utvrđivanja početnog stanja u novom infomacionom sistemu primijećeni određeni nedostaci pri evidentiranju u SAP-u.

– Razlog za ovo su greške koje su se manifestovale prilikom rada na terenu, a rezultat su sistemskih grešaka u SAP sistemu. Samim tim došlo je do neusklađenosti između popisnih lista i stvarnog stanja u SAP sistemu –, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da su „sve nastale greške blagovremeno prijavljene korisničkoj podršci i „Prointeru“ na dalju obradu i otklanjanje uočenih nedostataka“.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu