Politika

Ugovori o djelu i za sistematizovana radna mjesta: Revizori upozorili na NIZ NEPRAVILNOSTI u RAK i dali 9 preporuka

Prepravljanje kilometraže u putnim nalozima, neupisivanje prijeđenih kilometara, korištenje službenih vozila u privatne svrhe, samo su neke od nepravilnosti na koje su upozorili revizori tokom kontrole Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Draško Milinović
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

U izvještaju o finansijskoj reviziji za 2022. godinu, koju je u RAK sprovela Kancelarija za reviziju institucija BiH, obuhvaćeno je devet preporuka, koje su dane zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Od ukupnog broja datih preporuka, četiri preporuke se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane u prethodnim izvještajima, koje nisu otklonjene u 2022. godini.

Službeni automobili

Revizori su u svom izvještaju, između ostalog, upozorili na nepravilnosti u raspolaganju službenim vozilima Regulatorne agencije za komunikacije, na čijem čelu se nalazi Draško Milinović.

Agencija je u prošloj godini raspolagala sa tri službena i sedam specijalnih vozila, a ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila iznosili su 87.396 KM.

– Analizom putnih naloga za korištenje službenih i specijalizovanih vozila konstatovali smo više nepravilnosti. Uočeni su slučajevi plaćanja cestarine putem TAG18 uređaja, a da u nalogu nije evidentirano korištenje tog vozila na navedeni dan – navodi se u izvještaju revizora.

Dodaje se da su u nalozima za službena vozila uočena evidentiranja loko vožnje, iako je vozilo korišteno za dalje relacije, što je potvrđeno uvidom u izvještaj o korištenju TAG uređaja. Revizori su u određenim slučajevima uočili prepravljanje podataka na nalogu (kilometraža), kao i neupisivanje pređenih kilometara u koloni predviđenoj za tu namjenu.

Ugovor o djelu sa 13 osoba

Pored ovoga, revizori su zamjerke imali i kada je u pitanju angažovanje osoba po ugovoru o djelu.

U izvještaju se navodi da su izdaci za ove usluge u 2022. godini  iznosili 47.550 KM. Ugovori o djelu zaključeni su sa 13 osoba od kojih je devet angažovano tokom cijele godine.

Pročitajte još

Ugovori su zaključeni za obavljanje poslova čišćenja prostorija u Regionalnim kancelarijama u Mostaru, Banjaluci i Sarajevu, poslova nadzora i kontrole bezbjednosti objekata monitoring stanica na teritoriji BiH, procjenu vrijednosti službenih vozila, izradu stručnog mišljenja vezano za specifičan postupak javne nabavke i ekspertske poslove na usklađivanju podzakonskih propisa Agencije s relevantnim međunarodnim propisima.

– Iako je Agencija smanjila broj osoba angažovanih po ugovoru o djelu u odnosu na 2021. godinu i dalje se angažman obavlja za poslove za koje već postoji sistematizovano radno mjesto, kao i za nesistematizovana radna mjesta koja su trajnog karaktera. Angažman na osnovu ugovora o djelu prisutan je u dužem vremenskom razdoblju, a za posljedicu ima neusklađenost sa propisima i netransparentno zapošljavanje – upozorili su revizori.

Ističu da je od sedam osoba angažovanih po ugovoru o djelu za tri osobe isplata obavljana u kontinuitetu kroz 9, 10 i 12 mjeseci u iznosu od po 1.000 KM mjesečno.

Revizori su, takođe, utvrdili da je na projektu „Izrade metodologije računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva operatora“ angažovana jedna osoba tokom godine, iako su ugovorene obaveze po zaključenim ugovorima izvršene.

Preostali ugovori na projektima zaključeni su za razdoblje od dva ili tri mjeseca u rasponu od 1.000 KM do 1.200 KM mjesečno.

– Uvidom u zaključene ugovore konstatovali smo da se u određenim slučajevima ne navodi zanimanje angažovanih osoba, kao i da su još uvijek određeni mjesečni izvještaji o radu vrlo kratki, bez navođenja sadržajnih informacija o obavljenom poslu.

Javne nabavke

Revizori su u svom izvještaju upozorili i na utvrđene nedostatke u postupcima javnih nabavki.

Naveli su nekoliko primjera, između ostalog i kada je u pitanju nabavka službenog specijalizovanog vozila procijenjene vrijednosti 149.202 KM s PDV iz oktobra prošle godine.

Kriterijum za dodjelu ugovora je bila ekonomski najpovoljnija ponuda. Pristigla je ponuda jednog ponuđača, RAK je u decembru zaključila ugovor u vrijednosti od 141.145 KM s PDV, uz rok isporuke od dva dana, te garanciju od 10 godina.

Revizori su utvrdili da ponuđena garancija nije u skladu s traženim uslovima u tenderskoj dokumentaciji.

Revizori su skrenuli pažnju i na javnu nabavku iz septembra prošle godine, kada je pokrenut otvoreni postupak nabavke specijalnog monitoring vozila procijenjene vrijednosti 76.923,10 KM bez PDV.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena. Na vrijeme predviđeno tenderskom dokumentacijom je pristigla jedna ponuda vrijednosti 76.915 KM bez PDV.

Agencija je zaključila ugovor u novembru prošle godine u iznosu od 76.915 KM bez PDV.

– Nabavljeno vozilo po svojim karakteristikama ima obrise specijalnog putničkog/terenskog vozila, a ne specijalnog monitoring vozila. Agencija će isporukom nabavljenog vozila prekoračiti dozvoljeni broj specijalnih putničkih/terenskih vozila definisan Pravilnikom o načinu korištenja specijalizovanih služenih vozila – navodi se u izvještaju.

Uniforme

U izvještaju revizora ističe se da su uočene slabosti u funkcionisanju unutrašnjih kontrola u Agenciji koje se odnose na izdatke za odjeću, uniforme i platno.

– Naime, Agencija je nabavila uniforme i zaštitnu opremu za zaposlene koji rade na poslovima osiguranja i radio monitoringa u vrijednosti od 5.657 KM. Agencija je od 2015. godine na predmetnu nabavku utrošila ukupno 23.351 KM bez odgovarajućeg internog akta koji definiše potrebu takve vrste nabavki – navodi se u izvještaju revizora.

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu