Politika

VIŠKOVIĆ PORUČUJE "Budžet za 2021. godinu biće budžet štednje institucija Srpske"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da bi budžet za 2021. godinu trebalo da bude budžet štednje institucija Republike.

VIŠKOVIĆ PORUČUJE "Budžet za 2021. godinu biće budžet štednje institucija Srpske"
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Višković je naveo da je na današnjoj sjednici Vlade dogovoreno da se materijalni troškovi predviđeni u funkcionisanju određenih institucija svedu na nivo zakonom predviđenih obaveza, a da sve preko toga bude smanjeno ili zaustavljeno, od neproduktivnih investicija, putovanja, dnevnica, plaćanja određenih komisija i slično.

– Ministri su dobili instrukcije da u narednih dan ili dva, u saradnji sa Ministarstvom finansija, sve ovo realizuju i da u ponedjeljak, 7. decembra, imamo pripremljen dokument koji bi se na sjednici Vlade našao već u utorak, 8. decembra – rekao je Višković.

Višković je naglasio da se očekuje da naredne godine u budžetu bude što više novčanih sredstava na poziciji javnih investicija i na poziciji Kompenzacionog fonda.

Pročitajte još

– Iz tih pozicija u narednoj godini planiramo da što više pomažemo realnom i zdravstvenom sektoru, kao što smo to činili i ove godine – napomenuo je Višković.

S obzirom na posljedice virusa korona i sve ono što se dešava tokom posljednjih devet-deset mjeseci, Višković je naglasio da naredna godina zahtijeva štednju.

Prema njegovim riječima, Vlada će na sljedećoj sjednici usvojiti zaključak koji će biti dostavljen svim javnim preduzećima i ustanovama, a kojim će se od njih tražiti da u naredne tri godine moraju u svojim planovima poslovanja imati uštede na potrošačkoj strani od 10 odsto godišnje.

– Za one koji to ne budu uradili, Vlada neće usvojiti planovi i izvještaje – napomenuo je Višković.

Višković je naglasio da se ono što radi Vlada mora prenijeti i na ostale institucije i javna preduzeća, kako bi 2021. godina zaista bila godina štednje u Republici Srpskoj, a da se time ne naruši ni javna potrošnja, niti stečena prava po pitanju penzija, socijalnih davanja, podsticaja i svega drugog što se isplaćuje iz budžeta.

– Smatramo da nam je svima odgovornost da se odgovorno i domaćinski ponašamo prema budžetu, a time i prema Republici Srpskoj – rekao je Višković.

Planirano povećanje sredstava za investicije

FOTO: SRNA
FOTO: SRNA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je danas da su u budžetu za narednu godinu planirane uštede u pogledu smanjenja materijalnih i drugih troškova, te da je planirano da se obezbijedi značajno više sredstava za investicije u odnosu na ovogodišnji budžet.

Tokom konsultacija sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske o prijedlozima republičkog budžeta za narednu godinu, Višković je naveo da su značajna sredstva planirana i za Kompenzacioni fond Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Višković je održao i konsultacije sa predstavnicima Udruženja penzionera Srpske tokom kojih je naglasio da će od 1. januara doći do redovnog usklađivanja penzija, te je iskazano zajedničko opredjeljenje da se nastave aktivnosti na poboljšanju standarda penzionera u Srpskoj.

Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i Udruženja penzionera Republike Srpske iznijeli su svoje prijedloge i sugestije na budžet i program ekonomskih reformi za narednu godinu.

Sastancima sa predstavnicima Saveza sindikata i Udruženja penzionera Republike Srpske prisustvovali su ministar finansija Zora Vidović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.

Izmijenjenom uredbom povećan obim sredstava

FOTO: VLADA RS
FOTO: VLADA RS

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je na sjednici Vlade Srpske promijenjena postojeća uredba o visini plasmana sredstava preko Garantnog fonda Srpske i da je za srednja i mala preduzeća taj raspon povećan od 50.000 do 400.000 KM, umjesto dosadašnjih od 30.000 do 250.000 KM.

On je naveo da je do ove izmjene uredbe došlo jer se praćenjem realizacije Garantnog fonda ustanovilo da postoje određeni problemi kod realizacije samih garancija.

Višković je istakao da je promijenjen i rok koji je po dosadašnjoj uredbi bio četiri godine, a sada je povećan na sedam, kao i da je u izmijenjenu uredbu uvedeno da velika preduzeća mogu ostvariti kredit preko Garantnog fonda do jedan milion KM.

– Smatramo da će ovo biti značajna poboljšanja uredbe i da će garancije, odnosno plasman sredstava preko poslovnih banaka i mikrokreditnih organizacija od danas biti na znatno višem nivou. Spremni smo da i u narednom periodu intervenišemo na ovoj uredbi, jer smatramo da je ovo bitna pomoć realnom sektoru u rješavanju pitanja njihove likvidnosti – istakao je Višković.

On je podsjetio da budžet Republike Srpske po ovim garancijama garantuje za 70 odsto od visine datih kredita, dodajući da su u ovom momentu potpisani ugovori sa devet banaka i dvije mikrokreditne organizacije na nivo od oko 160 miliona KM, dok je Fond predvidio ukupna kreditna sredstva od 230 miliona KM.

– Ukoliko se pokaže da u narednoj godini bude potrebe za povećanjem sredstava preko ovog fonda, spremni smo da to uradimo – naglasio je Višković.

Premijer Srpske je naveo da su neke od odrednica u staroj uredbi produžene do kraja naredne godine.

Višković je rekao da je zbog pandemije virusa korona obrisan uslov prema kojem za ostvarivanje kredita poslovni subjekt mora završiti godinu sa pozitivnim poslovanjem, a takođe je omogućeno da se ta kreditna sredstva koja se dobiju preko Garantnog fonda koriste za otplatu dugovanja prema Poreskoj upravi na ime duga prema poreskim doprinosima i refinansiranje starih kreditnih obaveza koje su imali.

– Smatramno da je ovo dobra mjera usaglašena sa poslovnim bankama, privrednim subjektima, Privrednom komorom i Unijom udruženja poslodavaca. Pratićemo realizaciju uredbe i spremni smo u svakom momentu izvršiti njenu korekciju kako bi što više privrednih subjekata po što povoljnijim uslovima dobilo što povoljnija finansijska sredstva – naveo je Višković.