Možete da nas pratite
i putem aplikacije za
Besplatno na

Vlada Srpske dala saglasnost za prodaju dijela nepokretnosti Drvne industrije “Jadar”

Društvo
Autor:

Foto: Srna

Vlada Republike Srpske saglasna je da bude prodat dio nepokretnosti na prostoru ranijeg akcionarskog društva Drvna industrija “Jadar” Zvornik, te je zadužila Ministarstvo indsutrije, energetike i rudarstva da angažuje stalnog sudskog vještaka građevinske struke s ciljem utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti, pripreme prijedloga potrebnih akata za prodaju, te ih dostavi Vladi na razmatranje i odlučivanje.

Potencijalni investitor pokazao je interes za kupovinu objekta sa pripadajućim zemljištem, koji je koristio na osnovu ugovora o zakupu koji je istekao, proizvodeći ambalažu od papira i kartona, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Namjera investitora je da objekat, koji je prilično devastiran, kupi, rekonstruiše i organizuje proizvodnju sireva, za šta već posjeduje kompletnu mljekarasku opremu, uz zapošljavanje određenog broja radnika.

Vlada je saglasna i na plan utroška sredstava Ministarstva saobraćaja i veza Srpske u iznosu od 2.307.302 KM za oktobar ove godine, a riječ je o subvencijama preduzeću “Željeznice Republike Srpske” u iznosu od 2.083.333 KM, preduzeću “Aerodromi Republike Srpske” u iznosu od 185.018 KM i Željezničkoj korporaciji “BHŽJK” u iznosu od 38.951 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati finansijskih sredstava opštinama Čajniče, Vukosavlje, Istočni Drvar, Novo Goražde, Istočni Mostar i Oštra Luka za sprovođenje opštih izbora 2018. godine u ukupnom iznosu od 50.000 KM, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave za ovu godinu.

Vlada je danas izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća u Srpskoj za prošlu godinu, a prema podacima Poreske uprave i APIF-a u tom periodu su u Republici Srpskoj poslovala 40.322 privredna subjekta koji su zapošljavali 198.719 lica.

Od tog broja, poslovalo je 17.559 malih i srednjih preduzeća – pravnih lica, 84 velika preduzeća i 22.679 preduzetnika, među kojima su bila tri velika preduzetnika.

– U strukturi malih i srednjih preduzeća i dalje dominiraju mikro subjekti sa 93,8 odsto učešća. Većina malih i srednjih preduzeća ili 69 odsto je u sektoru trgovine /34,5 odsto/, prerađivačkoj industriji /13,95 odsto/, ugostiteljstvu /12,35 odsto/ i saobraćaju /8,09 odsto/ – saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Ovogodišnja jesenja sjetva ratarskih kultura u Republici Srpskoj biće obavljena na 65.616 hektara, a planiran je i nastavak redovnih isplata poljoprivrednih podsticaja za ovu godinu, navodi se u Informaciji o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u 2018. godini koju je danas usvojila Vlada Srpske.

U jesenjoj sjetvi, prema procjenama stručnih službi Ministarstva i Poljoprivrednog instituta Srpske, pšenica će biti dominantna kultura na oko 40.100 hektara, dok će uljanom repicom biti zasijano 1.735 hektara.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je, na osnovu procjene stanja i uslova za realizaciju plana jesenje sjetve za ovu godinu, utvrdilo mjere podrške za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Riječ je o nastavku redovnih isplata podsticaja za ovu godinu, čime se podstiče novi proizvodni ciklus, obezbjeđivanju regresiranog dizel-goriva za potrebe izvođenja jesenjih i proljećnih radova u poljoprivredi OD 0,60 KM po litru /norma za odobravanje regresiranog dizel-goriva je 100 litara po hektaru, odnosno 60 KM po hektaru/, kao i podržavanju isključivo proizvodnje merkantilne pšenice namijenjene za ljudsku ishranu, u skladu sa usvojenim Pravilnikom o parametrima kvaliteta i kvalitativnim klasama pšenice u otkup.

Među mjerama su i planiranje podsticaja za proizvodnju merkantilne pšenice roda 2019. godine po jedinici površine od 200 KM po hektaru, obezbjeđivanje povoljnih obrtnih sredstava u vidu namjenskih zajmova Investiciono-razvojne banke Srpske za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa, odnosno uspostavljanje partnerskog odnosa između domaće primarne proizvodnje, prerade i prometa, s ciljem ugovaranja proizvodnje, preuzimanja, otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda.

Predviđeno je i osiguranje stalnog inspekcijskog nadzora posredstvom republičke i lokalnih inspekcija u realizaciji jesenjih radova i radova na zasnivanju novog proizvodnog ciklusa 2018/19. godine.

Možete da nas pratite i putem aplikacije za Android ili iPhone/iPad.
Možete da nas pratite i na Facebook stranici

IZDVAJAMO