Društvo

BOLJI OD EVROPSKOG PROSJEKA Srednju školu u BiH rano napusti oko 5 odsto mladih

Oko pet odsto mladih ljudi uzrasta od 18 do 24 godine u Bosni i Hercegovini ima završena najviše dva razreda srednje škole, dok je u zemljama Evropske unije ta stopa oko 10,6 odsto.

BOLJI OD EVROPSKOG PROSJEKA Srednju školu u BiH rano napusti oko 5 odsto mladih
FOTO SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Cilj strategije EU je da taj prosjek 2020. godine bude 10 odsto, navodi se u izvještaju o o socijalnoj uključenosti u BiH za 2017. godinu Direkcije za ekonomsko planiranje.

Pročitajte još

Podaci iz ovog izvještaja pokazuju i da je u regionu situacija u Crnoj Gori slična onoj u BiH, dok Srbija i Makedonija imaju veće stope ranog napuštanja školovanja nego što je to u BiH. U Srbiji je to oko 7 odsto mladih, a u Makedoniji oko 10 odsto.

Po izvještaju Direkcije, djeca najčešće napuštaju školu kada nemaju dovoljno interesa za obrazovanje ili motivaciju za učenje, kada im nedostaje podrška njihovih roditelja ili osjećaj sigurnosti unutar porodice i oni su skloniji nasilnom ponašanju, te imaju lošiju sliku o sebi.

Najugroženije kategorije djece po pitanju pristupa obrazovanju su djeca sa posebnim potrebama, djeca povratnici, djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe i djeca Romi.