Svijet

CIA I STRATFOR PREDVIĐAJU RASPRAD EU Biće formirane stara i nova Evropa, te pravoslavni blok

CIA i američka nevladina organizacija “Stratfor” prognoziraju raspad današnje EU na nekoliko grupa – staru Evropu, novu Evropu, koja će biti okrenuta SAD, te savez pravoslavnih zemalja.

CIA I STRATFOR PREDVIĐAJU RASPRAD EU Biće formirane stara i nova Evropa, te pravoslavni blok
FOTO: STEPHANIE LECOCQ/POOL/EPA

CIA je prije deset godina u projekciji svijeta do 2020. predvidjela raspad EU na tri bloka.

Zapadni blok ili staru Evropu činile bi Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Austrija, Španija, Portugalija, Italija, Švedska, Norveška i Finska.

Novu Evropu bi činile Litvanija, Estonija, Letonija, zemlje Višegradske grupe, Slovenija /danas bi tu bila i Hrvatska/, a on bi se nalazio pod njemačkim ekonomskim i američkim vojnim patronatom.

Treći blok predstavljao bi balkansku konfederaciju koju bi činile pravoslavne zemlje – Srbija, Rumunija, Bugarska, Makedonija i Grčka. Ovom bloku pripala bi BiH, kao i Albanija.

Mnogi stručnjaci ističu da ovo predviđanje treba shvatiti ozbiljno i podsjećaju da je CIA sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka najavila raspad tadašnje SFRJ.

Slična predviđanja iznosi i američka nevladina organizacija “Stratfor”.

U ovoj nevladinoj organizaciji smatraju da će se EU uskoro raspasti na dva dijela: bogatiji Zapad i grupu malih zemalja Centralne Evrope, koje će se vojno prikloniti SAD.

I oni predviđaju stvaranje pravoslavne unije /Vizantije/. Taj savez će, kako navode, biti “gasna unija”, čiji je osnovni motiv formiranja – novac.

Geopolitički stručnjaci saglasni su da je došlo vrijeme višeblokovskog sistema, sa nekoliko centara moći, te da SAD i NATO neće više imati glavnu ulogu na svjetskoj sceni.