Politika

CILJ OBEZBJEĐIVANJE FINANSIJSKE NEZAVISNOSTI Inicijativa CIK za dopunu Izbornog zakona

Centralna izborna komisija (CIK) BiH odlučila je danas da inicira donošenje dopuna Izbornog zakona BiH s ciljem obezbjeđivanja finansijske nezavisnosti CIK.

CILJ OBEZBJEĐIVANJE FINANSIJSKE NEZAVISNOSTI Inicijativa CIK za dopunu Izbornog zakona
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

U skladu sa svojim ovlaštenjima, CIK je usvojio zaključak o pokretanju inicijative za donošenje zakona o dopunama Izbornog zakona BiH kako se više ne bi dešavalo da i nakon više od dva mjeseca od dana raspisivanja izbora finansijska sredstva za organizaciju izbora nisu obezbijeđena, saopšteno je iz CIK.

Za poštivanje evropskih demokratskih standarda za izbore moraju biti ispunjene proceduralne garancije, a jedna od njih se odnosi na nezavisne i nepristrasne organe za organizaciju izbora, kako se to navodi u Kodeksu dobrog vladanja u izbornim pitanjima Venecijanske komisije – navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu da za organizaciju i sprovođenje izbora mora biti zaduženo nezavisno tijelo, kome će sredstva za aprovođenje izbora biti obezbijeđena u zakonskim rokovima, CIK inicira dopune Izbornog zakona u skladu sa kojima bi sredstva za sprovođenje izbora bila obezbijeđena u zakonom predviđenim rokovima, a koje “u isto vrijeme nude alternativni način prevazilaženja problema obezbjeđenja sredstava, ukoliko iz nekih razloga nisu obezbijeđena u zakonskom roku”.

U saopštenju se dodaje da bi ta alternativa podrazumjevala obavezu Savjeta ministara da u slučaju nepostupanja po sadašnjem zakonskom rješenju, na zahtjev CIK u roku od osam dana donese posebnu odluku kojom će se obezbijediti sredstva za sprovođenje izbora.

Iniciranim dopunama Izbornog zakona BiH precizira se obaveza CIK da pripremljeni nacrt godišnjeg budžeta dostavlja Komisiji za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na odobravanje.