Gradovi

DJELIMIČNO ISPUNILI PREPORUKE Mišljenje s rezervom za Kostajnicu

Opština Kostajnica je dobila mišljenje s rezervom o sprovođenju preporuka od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, jer ih tri nije sprovela, a pet je djelimično primjenila.

DJELIMIČNO ISPUNILI PREPORUKE Mišljenje s rezervom za Kostajnicu
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Naime, Glavna služba za reviziju je prošle godine kontrolisala finansijske izvještaje Opštine Kostajnica za 2018. godinu za koje je dala negativno mišljenje. Takođe, kontrolisana je usklađenost poslovanja koje je dobilo mišljenje s rezervom. Tada su revizori ovoj lokalnoj upravi dali 16 preporuka s ciljem uklanjanja nepravilnosti.

U septembru ove godine Kostajnica je dostavila izvještaj o provođenju preporuka.

– Na osnovu provjere prezentovane knjigovodstvene i druge prateće dokumentacije i preduzetih mjera ili datih obrazloženja odgovornih osoba za provođenje preporuka stekli smo uvjerenje da je opština provela osam preporuka, i to četiri date za finansijske izvještaje i četiri preporuke date za usklađenost poslovanja – navode revizori.

Zamjerke

Oni navode da Kostajnica nije provela jednu preporuku u vezi s usklađenim poslovanjem.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

– Opština nije donijela program manifestacija, akt o raspodjeli grantova omladinskim, humanitarnim i drugim organizacijama i udruženjima, akt o evidenciji, upotrebi i tehničkom održavanju službenih vozila, akt o korišćenju sredstava reprezentacije i akt o naknadi troškova prevoza na posao i sa posla zaposlenima – tvrde revizori.

Dodaju da Kostajnica nije donijela strategiju razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju u skladu sa Zakonom o javnim putevima, kao i poseban akt o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima.

– Opština nije donijela plan utroška namjenskih sredstva za finansiranje zaštite od požara, što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara – zaključuju revizori.

Rezanje drva

Preporuke koje se odnose na popis imovine i obaveza, uključivanje finansijskih izvještaja kontrolisanih entiteta u konsolidovani finansijski izvještaj Opštine Kostajnica, evidentiranje i priznavanje primitaka i potraživanja, evidentiranje i priznavanje rashoda i obaveza, te dosledna primjena Zakona o javnim nabavkama djelimično su provedene.

Na primjer, popisne liste o imovini i obavezama nisu prethodno dostavljene odgovornoj osobi na potpis i nije dat uporedni pregled stanja po popisu i stanja po knjigovodstvenim knjigama.

– Zaključivani su pojedinačni ugovori o rezanju, pilanju i slaganju ogrijevnog drveta za potrebe opštinske uprave i više nižih budžetskih korisnika sa istim fizičkim licem, bez provođenja procedure javne nabavke, što nije u skladu sa zakonom i nisu objavljivani osnovni elementi ugovora na veb stranici Opštine, za sve provedene postupke javnih nabavki – zaključuju revizori.

Provedeno

Od ukupno 16 preporuka dobijenih od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za 2018. godinu, opština Kostajnica je potpunosti provela osam.

– Tokom 2019. putni nalozi su pravdani u roku od sedam dana od dana okončanja putovanja. U 2019. godini Opština je pribavila od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS saglasnost na plan i program utroška sredstava ostvarenih od posebnih vodnih naknada, isplate sa blagajne Opštine vrše se u skladu s uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem – naveli su revizori među provedenim preporukama.