Banjaluka

Gradska uprava NUDI U ZAKUP poslovne prostore

Gradska uprava Banjaluka nudi u zakup dva poslovna prostora u Ulici Crkvena bb na Laušu.

Gradska uprava NUDI U ZAKUP poslovne prostore
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Poslovni prostori se daju u zakup na neodređeno vrijeme, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom zainteresovani mogu podnijeti do 12. februara.