Banjaluka

I bez ugovora računi za grijanje se moraju plaćati: Uspostavljena sudska praksa riješila sporna pitanja korisnika usluga Eko toplana

Da li su korisnici gradskog grijanja dužni da plaćaju račune za isporučenu energiju i bez potpisanog ugovora sa Eko toplanama? Da li se i pod kojim uslovima korisnici mogu priključiti ili isključiti? To su pitanja koja su mučila veliki broj korisnika, a iz Eko toplana poručuju da je najbolji odgovor na njih dala sudska praksa, koja je jedini putokaz kod tih nedoumica.

I bez ugovora računi za grijanje se moraju plaćati: Uspostavljena sudska praksa riješila sporna pitanja korisnika usluga Eko toplana
FOTO: EKO TOPLANE BANJALUKA

Komunalna usluga daljinskog grijanja je vrlo regulisana oblast, prije svega, zakonskim, ali i podzakonskim aktima. Međutim, i pored toga, u praksi se javljaju situacije koje zakonski ili podzakonski akti ne tretiranju na dovoljan način, a postoje i situacije da su određene odredbe određenih zakona u koliziji jedne s drugima. To obično dovodi do konfuzije samih korisnika, koji nisu sigurni kako trebaju postupati, a kako su potvrdili iz Eko toplana, upravo sa takvim situacijam su se suočavali u prethodnih nekoliko godina.

Dezinformacije

Predsjednik Upravnog odbora ovog preduzeća Borko Torbica je rekao da su početkom rada Eko toplana Banjaluka mnogi korisnici bili žrtve dezinformacija koje su, kako kaže, dolazile iz više pravaca.

FOTO: USTUPLJENA FOTOGRAFIJA
FOTO: USTUPLJENA FOTOGRAFIJA

– Dijelom su nastale iz pravne neuređenosti ove oblasti, dijelom iz lošeg postupanja starog preduzeća “Toplana”, a dijelom i kroz aktivnosti lobija kojima nije odgovarao prelazak na obnovljive izvore energije. Svjesni takve situacije, angažovali smo vrhunske advokate i konsultante da bi kroz realne postupke naučili i dokazali ispravno postupanje. Danas Eko toplane posjeduju sudsku praksu koja je jasno definisala obaveze, ali i prava korisnika, tako da se broj sudskih postupaka značajno smanjio. Imajući u vidu stepen naplate od 95 odsto i činjenicu da trenutno više od 97 odsto korisnika plaća sve svoje obaveze, smatramo da su angažovani eksterni saradnici svoju misiju ispunili i da nas u daljem periodu izazovi ove vrste više ne očekuju – precizirao je Torbica.

Naglasio je da će se u budućnosti koncentrisati na jačanju povjerenja korisnika kroz tehničko unapređenje sistema i kvalitetno korporativno upravljanje.

Nedoumice

Da su korisnici imali dosta nedoumica, koje su često završavane sudskim postupcima, potvrdili su iz Advokatske kancelarije Mirnić – Majstorović, koja je u tim slučajevima zastupala Eko toplane.

Iako su sudski postupci u pojedinim slučajevima bili dugotrajni, advokat Darija Mirnić-Majstorović kaže da su oni sa sobom donijeli i razjašnjenje situacije.

Objasnila je da Eko toplane od ove godine posjeduju sudsku praksu koja je vrlo jasna po pitanju prava i obaveza korisnika, ali i prava i obaveza ovog preduzeća.

– Uspjeh u sporovima po pitanju naplate i utvrđenja odnosa koje vodimo za Eko toplane Banjaluka je 100 odsto na Višem privrednom sudu i preko 90 odsto na Okružnom sudu u Banjaluci; dakle, pravosnažne presude su donesene u dovoljnom broju da možemo reći da postoji ustaljena sudska praksa po svim najvažnjim pitanjima – rekla je Mirnić-Majstorović.

Naglasila je da su te presude potpuno rješile pitanje postojanja obligacionog odnosa.

– Svaki korisnik koji prima toplotnu energiju ima obavezu plaćanja iste do momenta isključenja, a postojanje ugovora nije jedini uslov i način za nastanak obligacionog odnosa. Ovo je vrlo značajno, jer je po ovom pitanju odlučivao i Ustavni sud Republike Srpske i ta odluka Ustavnog suda je često interpretirana na pogrešan način – rekla je Mirnić-Majstorović.

Prava i obaveze

Istakla je da je razjašnjeno da svaki korisnik ima pravo da bude priključen ili isključen uz poštovanje uslova propisanih pozitivnim propisima.

– Moram istaći da je i ovo pitanje bilo predmet odlučivanja Ustavnog suda Republike Srpske i da je Ustavni sud jasno potvrdio koji pozitivni propis se primjenjuje i na koji način. Sudska praksa jasno pokazuje da niko nema pravo da ne plati onu uslugu koju je koristio i niko ne može biti prisiljen da koristi uslugu, ali samovolja nije dozvoljena. I u jednom i u drugom slučaju postoje jasne obaveze dvije strane u obligacionom odnosu kojih se moraju pridržavati da bi došlo do nastanka ili prestanka obligacionog odnosa – poručila je ona.

Iako je do sada imala puno posla, advokat Mirnić-Majstorović smatra da će se broj sudskih sporova neminovno smanjivati.

– U ranijem periodu postojao je veliki broj postupaka u kojima su korisnici radi utvrđenja obaveza tužili Eko toplane i svi ti postupci su do sada presuđeni u korist Eko toplana – kazala je ona.

Pravna služba

Upravo zbog tog očekivanog smanjenja sudskih sporova, u Eko toplanama su odlučili da se u budućnosti sa nedoumicama korisnika, te eventualnim sudskim sporovima, bavi poseban sektor u ovom preduzeću.

Na čelu Korporativnog sektora se nalazi direktor Željko Gajić, po zanimanju diplomirani pravnik.

– Eko toplane, kao dio veće grupacije, preuzele su način korporativnog upravljanja matične organizacije. To podrazumijeva da se radi o modernim principima gdje pravni poslovi ne predstavljaju beskonačnu administraciju, već servis korisnicima usluga i menadžmentu. Potpuno organizovanje korporativnih poslova započelo je još osnivanjem privrednog društva, ali realni uslovi stvoreni su početkom prošle godine. Naime, do tada pravnu službu nije bilo moguće osposobiti za djelovanje na sudovima u vezi sa odnosima s korisnicima zbog nejasnih zakonskih i podzakonskih rješenja, ali i situacije u kojoj nije postojala jasna sudska praksa – objasnio je on.

Povjerenje korisnika

Dodao je da su organizacione promjene već započele.

– Eko toplane više nemaju potrebu da sva sporna pitanja rješavaju na sudu. Naš pravni tim je ove godine kompletiran i sve edukacije su završene. Naši pravnici kontinuirano preuzimaju predmete od advokatske kancelarije, koja je svoj dio posla, uspostavljanjem sudske prakse, uspješno završila – kazao je Gajić.

Naglašava da će njegova energija biti usmjerena na jačanje povjerenja korisnika.

– U uslovima koji su vladali do ove sezone grijanja bilo je nemoguće uputiti korisnike u njihova prava jer su svi čekali odluke drugostepenih sudova, pa tako i mi. U drugoj polovini ove godine ove presude su donesene, i to u korist Eko toplana. Sada svaki korisnik zna ili može da zna da su Eko toplane postupale zakonito i ispravno, ali isto tako svakom korisniku se može dati kvalitetan savjet kako najbolje da postupi bez bojazni da će sutra korisnik smatrati da je prevaren na bilo koji način – zaključio je on.

Prihvati notifikacije