#Eko Toplane

KVALITET VAZDUHA Smanjenje aerozagađenja uz obnovljivi izvor energije
banjaluka

KVALITET VAZDUHA Smanjenje aerozagađenja uz obnovljivi izvor energije

U vrijeme kada sve akreditovane institucije za mjerenje kvaliteta vazduha upozoravaju na zagađenost širom svijeta, a rezultati naš region svrstavaju među najzagađenije, Banjaluka se i ove godine izdvaja; prema dosadašnjim mjerenjima, grad na Vrbasu je, uglavnom, u prvoj kategoriji kada je riječ o kvalitetu vazduha.