Gradovi

Inicijativa da se podijeli posao odvoza čvrstog otpada u Brčkom: Privatne firme žele da iz sela odvoze smeće

Pet privatnih preduzeća koja se bave organizovanim odvozom čvrstog otpada nedavno je pokrenulo inicijativu o kombinovanom prikupljanju, odvozu i deponovanja smeća na području Brčko distrikta.

Inicijativa da se podijeli posao odvoza čvrstog otpada u Brčkom: Privatne firme žele da iz sela odvoze smeće
FOTO CVIJETA KOVAČEVIĆ/RAS SRBIJA

Nadležnima su predložili da se odvoz smeća iz seoskih područja povjeri kooperantskim firmama, a da Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ odvozi smeće na gradskom području uz monitoring i naplatu za cijelo područje Distrikta.

Radan Spasojević, direktor „Obnova-B“ jednog od ovih preduzeća kaže da je ovaj koncept funkcionisao od 2003. do 2008. godine, kada je osnivano JP „Komunalno Brčko“ i da je pet firmi registrovanih za ovu djelatnost opremljeno sa 15 kvalitetnih namjenskih vozila za utovar, presovanje i prevoz čvrstog otpada.

Prednost ovog koncepta je veća rentabilnost i samofinansiranje naših preduzeća u kome se više ne bi morao izdvajati javni novac za nabavku vozila  i pokriće troškova poslovanja u Komunalnom – kaže Spasojević.

Nakon razgovora o  inicijativi sa predstavnicima privatnih preduzeća i JP „Komunalno Brčko“ u skupštinskoj komisiji za ekonomski razvoj i poljoprivredu zatraženo je od Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta da ponudi rješenje.

– Nemamo nadležnost nad „Komunalno Brčko“ osim u dijelu koji se odnosi na praćenje politike cijena komunalnih usluga, dok su svi poslovi vezani za prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada su u njihovoj nadležnosti. Samo oni i Skupština mogu odlučiti da deo poslova povjere nekom drugom, ukoliko procjene da postoji opravdnost – kaže Zoran Bulatović, šef Odjeljenja.

Dodaje da je odvoz smeća uredan i da nemaju pritužbe na rad brčanskih komunalaca i cijene usluga.

Foto Cvijeta Kovačević
Foto Cvijeta Kovačević

Iz „Komunalno Brčko” su poručili da neće pregovarati sa privatnicima i podsjetili da je posao prikupljanja i odvoza smeća nadležnost, koju je Skupština kao osnivač 2007. godine dodijelila ovom preduzeću.

– Ne prihvatamo nikakav vid privatizacije „Komunalno Brčko” – saopšteno je iz ovog preduzeća.

Ističu da je u toku nabavka novih vozila za prikupljanje i odvoz otpada. Grantom Vlade i Skupštine je za nabavku ovih vozila, opreme i radnih mašina ovom preduzeću obezbjeđeno 1,2 milion KM.

U Komunlnom ne spore pravo osnivča da traži ekonomičniji princip rada, ali sumnjaju da će privatna preduzeća pružiti kvalitetniju i jeftiniju uslugu.

– Ukoliko bi se javnom preduzeću oduzeo dio teritorije sa koje prikuplja i odvozi otpad, privatna preduzeća trebalo bi da preuzmu kompletno pružanje usluge koje ne znači samo odvoz otpada, nego i  registraciju kupaca i korisnika usluge. Značilo bi i postavljanje i održavanje kontejnera, redovno prikupljanje i odvoz otpada, održavanje teritorije sa koje vrši prikupljanje otpada, naplatu za pruženu uslugu, a u kasnijoj fazi i eventualne sudske sporove sa neredovnim platišama, te plaćanje naknade javnom preduzeću za odlaganje i zbrinjavanje otpada na gradskoj deponiji – navode u Komunalnom.

Cijene usluga iste 12 godina

U RJ „Čistoća” zaposleno je 108 radnika, od toga je 57 direktno angažovano na poslovima prikupljanja, transporta i zbrinjavanja otpada. Cijena odvoza smeća domaćinstvima je 6,60 KM mjesečno, nisu mjenjane od 2006. godine i najniže su u okruženju.

Nedavno je Skupština uskratila saglasnost „Komunalnom Brčko“ za povećanje cijene odvoza smeća od oko dvije KM po domaćinstvu, a novi prijedlog dostaviće se nakon analize cjenovnika koju će uraditi u saradnji sa Odjeljenjem za komunalne poslove.

Prihvati notifikacije