Digitalna Srpska

ISTRAŽIVANJE Više od 80 odsto kuća u Srbiji ima INTERNET PRIKLJUČAK

U Srbiji više od 80 odsto domaćinstava posjeduje internet priključak, skoro polovina ima laptop računar, a istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazuje i da 73,1 procenat domova ima kompjuter, što je povećanje od jedan procenat u odnosu na prošlu godinu.

ISTRAŽIVANJE Više od 80 odsto kuća u Srbiji ima INTERNET PRIKLJUČAK
Foto: Peter Steffen/EPA

Zastupljenost računara u domaćinstvima varira u zavisnosti od regiona, pa tako u Beogradu iznosi 85,4 odsto, u Vojvodini 72,8 procenta, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 66,7 posto i u Južnoj i Istočnoj Srbiji 66,3 odsto.

Razlike se mogu uočiti kada se uporedi zastupljenost računara u gradskim i ostalim dijelovima Srbije 79,5 procenata naspram 62,1 odsto.

U odnosu na prošlu godinu, ovaj jaz se blago povećao, pokazuje istraživanje RZS.

U prilog tome govore stope rasta zastupljenosti računara u gradskim i ostalim dijelovima Srbije, a stopa rasta od 1,3 odsto bilježi se u gradovima, dok taj rast u ostatku zemlje u odnosu na prošlu godinu iznosi 0,3 procenta.

Jaz u pogledu zastupljenosti kompjutera u domaćinstvima vidljiv je kod strukture domaćinstava prema mjesečnom prihodu.

Računar većinom posjeduju domaćinstva koja imaju mjesečni prihod koji premašuje 600 evra (94,3 procenat), dok učešće domaćinstava s prihodom do 300 evra iznosi svega 54,0 odsto.

Kod domaćinstva s prihodom većim od 600 evra, povećanje iznosi 6,4 procenata, dok je za domaćinstva sa prihodom od 300 do 600 evra došlo do smanjenja od 0,4 procenta u odnosu na prošlu godinu. Za domaćinstva s prihodom manjim od 300 evra smanjenje iznosi 0,8 odsto.

Istraživanje Zavoda pokazuje i da 97,9 procenata domaćinstava u Srbiji posjeduje TV, a 93,7 odsto ima mobilni telefon.

Laptop posjeduje skoro polovina domova (49 procenata), što predstavlja povećanje od 1,4 odsto u odnosu na prošlu godinu, a 5,3 procenta u odnosu na 2017. godinu.

U Srbiji 80,1 procenata domaćinstava posjeduje internet priključak, što čini povećanje od 7,2 odsto u odnosu na prošlu godinu, a 12,1 procenata u odnosu na 2017.

Najviše internet priključka je u Beogradu, zatim u Vojvodini, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji i na kraju u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Isto kao i kod zastupljenosti računara u domaćinstvima, kažu statističari, veliki jaz postoji u pogledu posjedovanja internet priključaka.

Više od dvije trećine građana u posljednja 3 mjeseca je koristilo računar ali čak 21,7 odsto njih nikada nije koristilo kompjuter.

Podaci pokazuju ipak da se za 1,1 odsto povećao broj korisnika kompjutera u odnosu na prošlu godinu, za 4,4 procenata u odnosu na 2017. godinu, a za 5,6 odsto u odnosu na 2016. godinu.

Među korisnicima računara, 58,2 odsto njih ima srednje obrazovanje, 19,5 korisnika ima niže od srednjeg obrazovanja, a 22,2 posto visoko i više obrazovanje.

Analiza ispitanika prema polu pokazuje da je u posljednja 3 mjeseca 75,6 procenata osoba muškog pola i 68,3 odsto osoba ženskog pola koristilo računar.

Istraživanje je takođe pokazalo da 93,7 procenata stanovništva koristi mobilni telefon, a taj podatak je u prošloj godini iznosio 92,6 odsto.

Zanimljivo je da 37,5 procenata internet populacije koristi internet usluge umjesto da ostvaruje lične kontakte ili da posjećuje javne ustanove ili organe administracije.

Kako se navodi, više od 1.550.000 lica koristi elektronske servise javne uprave.

Više od trećine internet populacije koristilo je internet za dobijanje informacija sa veb-sajta javnih institucija, a 21,1 odsto za preuzimanje zvaničnih obrazaca.

Podaci kažu i da je više od 1.820.000 građana kupovalo ili poručivalo robu odnosno usluge putem interneta u posljednjih godinu dana.

Najveći broj korisnika putem interneta kupuje odnosno naručuje odjeću i sportske proizvode i stvari za domaćinstvo, pokazalo je istraživanje RZS.

Scroll Up