Gradovi

Kanton Sarajevo: Nezadovoljstvo načinom organizacije rada u Gerontološkom centru

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo poziva da se u vrijeme pandemije i evidentne ekonomske krize sredstva budžetskih korisnika troše racionalno, sa pažnjom dobrog domaćina i uz odgovarajući stručni angažman i posvećenost organa rukovođenja i upravljanja kantonalne Javne ustanove Gerontološki centar.

Kanton Sarajevo: Nezadovoljstvo načinom organizacije rada u Gerontološkom centru
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Nezadovoljni načinom organizacije rada u Gerontološkom centru, ali vođeni ciljem zaštite interesa korisnika ustanove, te s ciljem ublažavanja negativnih posljedica lošeg rukovođenja direktora i Upravnog odbora ustanove, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice dalo je saglasnost Centru da izvrši prijem jednog radnika na radno mjesto fizioterapeuta, na određeno vrijeme, a najduže do tri mjeseca, saopšteno je iz pres-službe kantona.

Data je saglasnost da Gerontološki centar zaključi ugovore o djelu na period od tri mjeseca sa specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalistom neurologije, specijalistom psihijatrije, te specijalistom ortopedije, a zatim za popunu radnih mjesta – spremačica /dva izvršioca/, na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godinu dana.

Ministarstvo je uputilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za donošenje odluke o davanju saglasnosti Gerontološkom centru za popunjaanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme i to njegovateljica – tri izvršioca.

– S obzirom na navode iz medija o zabrinutosti članova porodica korisnika situacijom u Gerontološkom centru formiran je stručni tim Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, koji će hitno izvršiti stručni nadzor u ovoj ustanovi – navedeno je u saopštenju.

Prema aktuelnim podacima kojima raspolaže Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u Gerontološkom centru je zaposleno 116 radnika, a u ustanovi prosječno mjesečno borave 302 korisnika.

Od navedenog broja radnika, u Gerontološkom centru je ukupno zaposleno 67 radnika sa nižom stručnom spremom koja odgovara kadru za radna mjesta njegovateljice, spremačice i servirke u ovoj ustanovi, a za koje se u javnosti tvrdi da je kadar koji ustanovi nedostaje.

– U vezi sa navodima organa rukovođenja u ustanovi da kod određenog broja radnika postoji promijenjena radna sposobnost, ističemo da promijenjena radna sposobnost ne znači trajnu nesposobnost za rad. Rukovodstvo ustanove je bilo dužno postupati u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH i radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću obezbijediti pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto – navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo nije upoznato da je rukovodstvo ustanove iskoristilo sve mogućnosti predviđene radnopravnim zakonodavstvom, a to je raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto u vanrednim situacijama, što pandemija virusa korona jeste, i što je prema stavu Ministarstva, svakako trebalo i moralo da se učini.

– S obzirom na navedeno, ističemo da navodi rukovodstva ustanove o malom broju zaposlenih nisu zasnovani na činjenicama – navedeno je u saopštenju.

Prihvati notifikacije