Politika

KOME ĆE SVANUTI AKO SE PARTIJAMA SMRKNE Istražujemo gdje će završiti imovina stranaka u slučaju gašenja

Prestanak rada poznatih političkih partija u BiH je misaona imenica, a u slučaju da se to ipak desi, pitanje je kome bi pripala imovina kojom raspolažu.

KOME ĆE SVANUTI AKO SE PARTIJAMA SMRKNE Istražujemo gdje će završiti imovina stranaka u slučaju gašenja
FOTO: GRADSKA UPRAVA BANJALUKA

Odgovor na to pitanje potražili smo u njihovim statutima. Neke partije već imaju napisan “testament”, dok se u slučaju drugih ne zna ko bi bili nasljednici imetka, već tu odluku treba da donesu organi stranke, isti oni koji treba da odluče o prestanku njenog rada.

Kolika je vrijednost imovine političkih partija nije precizno poznato, osim što u godišnjim finansijskim izvještajima koje podnose CIK BiH navode kolike su ostvarili prihode po osnovu izdavanje nekretnina.

U javnosti je najpoznatiji slučaj SDS, koja se hvali da je jedina partija u RS u čijem Statutu piše da, u slučaju prestanka rada, sva njena imovina pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
Sjedište SDS u Banjaluci

I zaista je tako, dok odluku o prestanku rada SDS donosi Skupština stranke. U 2019. SDS je od svoje imovine prihodovala 11.223 KM.

U statutu najveće partije u Srpskoj, SNSD, piše da u slučaju prestanka rada sva „preostala imovina“ pripada humanitarnim organizacijama i socijalnim ustanovama na području opština ili grada gdje se nalaze.

– SNSD prestaje sa radom na osnovu odluke Sabora. U slučaju da se Sabor ne može održati, odluku o tome može donijeti Glavni odbor – piše u Statutu SNSD, koji prošle godine nije imao prihode po osnovu vlastite imovine.

FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA
FOTO: GORAN ŠURLAN/RAS SRBIJA
Sjedište SNSD

Međutim, poznato je da je SNSD u martu 2019. uselio u svoju novu zgradu u Banjaluci, koja je, kako je tada rečeno, izgrađena od partijske članarine.

Pročitajte još

Kada je riječ o DNS, Statut detaljno ne govori ko bi bio nasljednik njihove imovine. Naime, rad DNS prestaje odlukom Skupštine DNS, koja je nadležna da odluči i o preostaloj imovini. Druga opcija je da jednu i drugu odluku donese Glavni odbor. U 2019. DNS nije imao prihoda od imovine.

Kada je riječ o imovini i načinu prestanka rada, taj dio statuta je isti i za SP Petra Đokića i za SPS Gorana Selaka: “Imovinu čini sva pokretna i nepokretna imovina koju iz vlastitih i drugih izvora ostvare organi stranke na svim nivoima organizovanja”. Sva imovina bila bi ustupljena humanitarnim organizacijama.

FOTO: TANJA VUKOMANOVIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: TANJA VUKOMANOVIĆ/RAS SRBIJA

Zanimljiva je odredba koja govori o uslovima za prestanak rada stranke, gdje je jedan od preduslova da se broj članova smanji ispod 50. SP prošle godine nije imala prihoda od imovine, dok je SPS formirana ove godine.

U Statutu NDP Dragana Čavića piše da će, u slučaju prestanka rada stranke, njena imovina pripasti Dječijem domu za nezbrinutu djecu “Rada Vranješević“ Banjaluka. Odluku o prestanku rada stranke donosi Skupština dvotrećinskom većinom. Ni NDP nije prijavio nikakve prihode po osnovu imovine.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
Dom "Rada Vranješević"

Skupština stranke nadležna je da okonča život i DEMOS, a prema Statutu, ona treba da odluči i o preostaloj imovini.

Pročitajte još

– Imovina PDP sastoji se od novčanih sredstava na računima PDP, pokretne imovine, nekretnina, vrijednosnih papira i drugo. Popis imovine vrši se na način i u rokovima propisanim zakonom. Imovina koju stekne Glavni odbor, regionalni, gradski ili opštinski odbor, nedjeljiva je, vlasništvo je PDP i s njom raspolaže Glavni odbor, dok ostali odbori imaju pravo korištenja. Rad PDP prestaje odlukom Sabora, na prijedlog Glavnog odbora ili predsjednika partije, kao i drugim slučajevima predviđenim zakonom. Odlukom o prestanku rada PDP Sabor će odlučiti o imovini PDP – piše u Statutu PDP.

Prihodi PDP u 2019. po osnovu imovine bili su nula maraka.

FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

Slična praksa je i u stranakam sa sjedištem u FBiH. U slučaju SDA, odluku o gašenju stranke donosi Kongres dvotrećinskom većinom.

– Odlukom o prestanku rada, Kongres SDA će odlučiti i o imovini SDA, a ista može biti donirana samo u korist dobrotvorne, kulturne ili vjerske ustanove – piše u ključnom dokumentu SDA.

Prihodi od imovine u vlasništvu SDA u prošloj godini iznosili su 50.392 KM.

FOTO: SRNA
FOTO: SRNA
HDZ BiH

Odluku o prestanku HDZ BiH donosi Sabor dvotrećinskom većinom, a ona sadrži i odluku o imovini stranke. HDZ je prošle godine prijavila da je od imovine prihodovala samo 76,37 KM!

SDP najbogatija

Partija sa najviše imovine u BiH vjerovatno je SDP, koja ju je prisvojila od bivše KPJ. U Statutu SDP nema decidne formulacija ko bi, u slučaju prestanka rada stranke, naslijedio njene nekretnine. U finansijskom izvještaju za 2019. partija je prikazala prihode od imovine u iznosu od 145.063 KM.

– SDP BiH može prestati djelovati odlukom Kongresa, za koju je potrebno dvije trećine glasova ukupnog broja delegata Kongresa SDP BiH, uz prethodnu suglasnost najmanje dvije trećine opštinskih ili gradskih organizacija. Odlukom o prestanku rada, Kongres SDP će odlučiti o imovini SDP – dio je iz Statuta.