Biznis

OBUKA ZA NAJTRAŽENIJA ZANIMANJA Privredna komora RS osnovala Edukativni centar za obrazovanje odraslih

Prekvalifikacija radnika u zanimanja poput vozača kamiona, metalostrugara ili modelara obuće, koja se traže na tržištu rada, uskoro će biti moguća u sklopu Privredne komore RS.

OBUKA ZA NAJTRAŽENIJA ZANIMANJA Privredna komora RS osnovala Edukativni centar za obrazovanje odraslih

Komora je nedavno osnovala ustanovu za obrazovanje odraslih „Edukativni centar Privredne komore RS“ gdje će provoditi javno važeće programe obrazovanja odraslih.

Centar je osnovan da bi se pronašao adekvatan način za rješavanje sve prisutnijeg problema nedostatka kvalifikovane radne snage na tržištu rada. Posljednjih godina u privredi RS imamo nedostatak kadrova u svim privrednim granama, nedovoljno praktično znanje svršenih srednjoškolaca, zasićenost tržišta rada kadrovima koji ne zadovoljavaju potrebe privrede, te sve veći odliv kvalitetne radne snage. Formiranjem ustanove za obrazovanje odraslih, Privredna komora RS u narednom periodu namjerava da ova ustanova postane mjesto gdje će poslovna zajednica rješavati svoje probleme za potrebnim kadrovima, kako provođenjem programa za obrazovanje odraslih, tako i na način da sa nadležnim institucijama rješava zahtjeve naših privrednika – kaže direktor ovog centra Dragoslav Mihajlović.

Za početak će se, kaže, provoditi obuke za desetak zanimanja za koja su procijenili da su trenutno najpotrebniji poslodavcima u RS.

– Znamo da kod poslodavaca postoji potreba za ovim zanimanjima, a vidjećemo kako će sve to ići. Kada procijenimo da treba da usvojimo još neke programe, prijavićemo se kod Zavoda za obrazovanje odraslih, ispuniti uslove i doći do pozicije da možemo da obučavamo kadar po tim programima – kaže on.

Nastojeći da stvore uslove za prevazilaženje problema nedostatka kvalitetnih radnika, Privredna komora i Unija udruženja poslodavaca RS već su dosta radili na tome da se izmijeni postojeća regulativa, kako bi se stvorio pravni okvir neophodan za obezbjeđivanje dovoljnog i adekvatnog kadra.

– U februaru je Narodna skupština RS usvojila Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kojim je omogućeno da učenici srednjih škola, trećeg stepena, u prvoj godini školovanja, mogu pohađati dva dana, a u drugoj i trećoj godini po tri dana praktičnu nastavu. Propisan je i način obavljanja praktične nastave, te obaveze kako poslodavca, tako i škole. Predviđena je i mogućnost plaćanja praktične nastave učenicima, a Zakonom o  doprinosima RS definisana je povoljnija stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za učenike i studente za vrijeme praktične nastave, odnosno tokom obavljanja stručne prakse kod poslodavca i to u visini 4,5 odsto. Sve to stvara uslove za unapređenje obavljanja praktične nastave u preduzećima, a u konačnom ishodu i bolji kvalitet u ponudi radne snage na tržištu rada – objašnjava Mihajlović.

Poslodavci ističu da se kod nas godinama u srednjim školama stvaraju kadrovi koji privredi ne trebaju, a da onih radnika koji im trebaju, nema dovoljno. Nadaju se da će i dualno obrazovanje u srednjim školama i ovakva ustanova pomoći da se riješi taj problem.

– Imamo i problem komplikovanog dolaska do diploma, prije svega vozača autobusa, kamiona i rukovaoca teških mašina. Naši radnici idu u Široki Brijeg i tamo plaćaju velike sume novca da bi se prekvalifikovali i dobili te diplome. Zašto ne bismo to mogli organizovati i ovdje, pa da kroz taj proces nadomijestimo tu radnu snagu koju nije teško prekvalifikovati i obučiti da bi privreda imala onaj kadar koji joj treba. Osim toga, ti radnici bi u Edukativnom centru trebalo da prođu bar neku obuku, da nešto nauče i to bi bilo sigurno kvalitetnije od onoga što se radi u Širokom Brijegu ili ko zna gdje drugo. Tamo nema nikakvog obrazovanja, samo se kupuje diploma – kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.

On ističe i da ima još posla koji treba da se uradi da bi dualno srednje obrazovanje u školama koje obrazuju zanatlije zaživjelo, a prije svega treba kvalitetno opremiti školske i radionice u preduzećima koje su potrebne za praksu.

-Ako u preduzećima budemo imali takve radionice, za tri godine školovanja sigurno ćemo moći osposobiti učenike  da kada završe srednju školu budu spremni da odmah zauzmu radno mjesto kolege koji će otići u penziju – kaže Škrebić.

Po njegovim riječima, dosadašnje školovanje „to zaista nije omogućavalo i imamo bačen novac u školovanje, jer školujemo radnu snagu koja odlazi u inostranstvo i tamo nađe potpuno drugo zanimanje i radi neke druge poslove“.

Deset najtraženijih zanimanja

U Edukativnom centru Privredne komore RS za početak su predviđeni programi za osposobljavanje za sljedeća zanimanja: profesionalnog vozača motornog vozila, CNC programera, operatera na CNC mašinama za obradu metala, metalostrugara, bravara, zavarivača MIG-MAG postupkom, mehatroničara, šivača, modelara obuće, konstruktora i modelara ženske i muške odjeće, poslove pekara i slično.