Politika

Od Savjeta ministara BiH zatražena HITNA ANALIZA o stanju u oblasti migracija

Predsjedništvo BiH zatražilo je danas od Savjeta ministara da hitno sačini i dostavi izvještaj i analizu o situaciji u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata sa prijedlogom mjera i preporukama nadležnih institucija BiH.

Od Savjeta ministara BiH zatražena HITNA ANALIZA o stanju u oblasti migracija
FOTO: SRNA

Iz Predsjedništva BiH saopšteno je da je primljena k znanju informacija predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata i da je Savjet ministara zadužen da hitno održi posebnu tematsku sjednicu o ovom pitanju.

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici primilo je k znanju izvještaj Savjeta ministara o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH.

Na sjednici je donesena odluka kojom se odobrava zaključivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije BiH i Savjeta Evrope.

Predsjedništvo BiH donijelo je odluke o prihvatanju sporazuma za Amandman 6 na Sporazum o finansiranju između BiH, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Njemačke razvojne banke KFV, kao ugovornih strana za Evropski fond za BiH i Amandman 1 na Sporazum o finansiranju između BiH koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora i KFV kao ugovornih strana za kreditni garantni fond 3 za promovisanje mikro, malih i srednjih preduzeća.

Predsjedništvo BiH donijelo je odluke o ratifikovanju Sporazuma između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva nacionalne odbrane Kine o vojnoj pomoći za BiH i Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju, zaključen između BiH i Evropske investicione banke o distribuciji električne energije BiH.